Tillfällig stress är inte farligt för katter. Att ibland bli skrämd av en hund eller ett oväntat ljud är något som hör till vardagen. När sådana situationer uppstår frigörs hormoner som, något förenklat, gör kattens kropp redo att fly från hotet eller slåss. Det man ska vara försiktig med är långvarig stress. Det är katter betydligt sämre rustade för att hantera. I värsta fall kan stress utlösa en inflammation i urinblåsan och därmed göra katten fysiskt sjuk.

- En katt som utsätts för stress under en längre tid mår ofta väldigt dåligt. Det är inte ovanligt att den börjar kissa på fel ställe eller till exempel slickar bort pälsen på magen i ett försök att hantera sin situation. Man ska inte vara rädd för akut stress som går över, men långvarig stress är inte bra för kattens hälsa, säger Lotta Möller kattveterinär på Agria Djurförsäkring.

Så vet du om din katt är stressad

Långvarig eller kronisk stress hos en katt kan vara svårt att upptäcka eftersom utvecklingen ofta sker gradvis. Genom att vara uppmärksam på subtila signaler kan du avgöra om din katt är stressad. Hur dessa signaler ser ut beror till stor del på kattens personlighet. Det kan exempelvis handla om förändrade beteendemönster och rutiner, som att en katt efter en förändring i hemmet plötsligt spenderar mer tid utomhus än vanligt. 

Beteenden som kan tyda på stress är:

 • Överdrivet putsande och tvättande
 • Matvägran/hetsätning
 • Ökat sömnbehov och passivitet
 • Katten börjar kissa eller bajsa inomhus
 • Ökad aggressivitet
 • Ingen lust till lek
 • Katten drar sig undan/ blir mer beroende av sin ägare
 • Extrem vaksamhet och starka reaktioner vid rädsla           

Så motverkar du långvarig och kronisk stress 

Anledningarna till att en katt är långvarigt eller kroniskt stressad kan variera. Men ofta beror stressen på kattens miljö. Där kan finnas någonting som gör att katten inte trivs eller känner sig pressad. Det kan vara så att katten upplever att den måste konkurrera med en annan katt om mat och utrymme, att den saknar trygga platser att dra sig undan på eller känner sig uttråkad. Genom att respektera att katten ibland vill vara ifred och erbjuda en bra miljö kommer du långt.  

Sätt att minska och motverka stress:

 • Se till att ha flera kattlådor, matskålar och gömställen. En per katt plus en extra är ett bra mått
 • Ha inte för många katter på en liten yta. Alla katter uppskattar inte sällskap, det kan räcka med två individer som inte fungerar tillsammans för att problem ska uppstå
 • Håll på vardagliga rutiner så att katten ofta kan förutse vad som ska hända
 • Respektera katten när den vill vara ifred
 • Om utekatt: låt katten själv ta initiativ till att gå ut eller in
 • Om innekatt: erbjud en stimulerande miljö så att katten inte blir uttråkad
 • Se till att katten kan röra sig på höjden. Kan vara ett klösträd eller en hylla att spana från