Olika typer av tandsten

Tandsten som bildas ovanför tandköttskanten kallas supragingival tandsten, eller salivsten. Sådan tandsten kan bildas på 2-3 dagar. Nybildad salivsten har en ljus vitaktig färg och kritliknande konsistens och ses först längs tandköttsranden men ökar snabbt i omfattning och kan ibland täcka hela tandytorna.

Tandsten som bildas under tandköttskanten, det vill säga i tandköttsfickan, benämns subgingival tandsten eller serumsten och bildas under längre tid än salivsten.

Tandsten som bildas i tandköttsfickorna är mörk på grund av inlagrade blodfärgämnen och har ofta hård konsistens. Tandstenen förekommer som små öar eller i mer sammanhängande band i tandköttsfickorna.

Tandsten som bildas under tandköttskanten är svår att avlägsna, dels för att den är svåråtkomlig, dels för att den fäster mycket hårt mot tandytan. Denna typ av tandsten upptäcks när katten är sövd och veterinären undersöker tandköttet med hjälp av en sond.

Förebyggande

Bästa sättet att undvika tandsten är att borsta kattens tänder regelbundet. Tänderna ska helst borstas dagligen eftersom plack börjar bildas igen direkt efter borstning. Tandborstning kan även ta bort lättare tandsten som har börjat bildas.

Behandling

Lättare tandsten kan avlägsnas genom regelbunden tandborstning. Kraftigare tandsten tas bort hos veterinär och då bör katten sövas.