Tecken på sjukdomar i kattens mun

Tecken på sjukdomar i munnen är aptitlöshet eller svårigheter att äta. Ibland ändrar katten sitt temperament. Djuret kliar sig kring munnen och har svårt att svälja och gapa. Illaluktande andedräkt och svullnad hör också till sjukdomsbilden.

Om din katt kliar sig i eller runt munnen utan att det finns symtom på yttre hudsjukdom eller öronåkomma, är detta tecken som sannolikt tyder på smärta i munnen.

Tuggar och sväljer

Vid smärta eller obehag från munnen kan katten också gnugga käkarna mot golv eller möbler. Ibland kan du observera att katten tuggar ”tomt” eller utför sväljrörelser. Det kan också tyda på främmande föremål i luftstrupen, men är vanligen mer förenad med obehag från munhålan.

Dreglar mycket

Ibland klapprar djuret med tänderna vilket anses kunna tyda på smärta från tänder eller munnen orsakade av tandsjukdomar eller skador på grund av yttre våld. Kraftigt salivflöde och att katten dreglar tyder också på sjukdom i munhålan.

Håll koll på blodblandad saliv

Kattens saliv ska vid normaltillstånd vara klar och närmast vattenliknande till sin konsistens. Blodblandad saliv tyder på skador i munslemhinnan och kan förekomma vid tand- eller käkskada, kraftig inflammation, tumörer eller koagulationsdefekter.

Svårt att gapa

Akuta svårigheter att öppna munnen kan bero på skada med käkledsstörningar eller frakturer i underkäken. Om katten inte kan stänga munnen kan det orsakas av en skada eller av att främmande föremål fastnat i munnen.

Kräkningar och diarré

Katten kan få kräkningar eller diarré om den har ätit något olämpligt.
Läs mer

Farliga växter

Många av våra krukväxter eller snittblommor är giftiga för katter.
Läs mer

Urinvägssjukdomar

Vanliga hos katter eftersom de dricker ganska lite vatten.
Läs mer

Öronproblem

Katter kan få olika typer av problem och sjukdomar i öronen.
Läs mer

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg