Det är vanligt att hankatter plötsligt får besvär med att kissa. De sitter på sin låda men det kommer endast några droppar urin. Ibland kan urinen också vara blodblandad. I vissa fall kan katten inte kissa alls.

Kristaller sätter stopp

Orsaken till att det blir stopp är kristaller som finns i kattens urin. Kristallerna kan bakas ihop så att det blir mer eller mindre stopp i hankattens trånga urinrör. I urinblåsan kan det också bildas stenar av kristallerna.

I en del fall hittas inga kristaller i urinen utan enbart blod. Då kan katten ha en slags blåskatarr som orsakas av bakterier eller virus alternativt en inflammation i urinblåsan.

Urinstopp kräver veterinärvård

Om katten inte kan kissa alls måste den snarast behandlas av en veterinär. Urinblåsan kan vara överfull även på en katt som klarar av att kissa lite. Om katten inte får hjälp i tid kan den bli mycket dålig och till och med dö. Veterinären söver katten och spolar loss stoppet. Efterbehandling av urinsten är en sorts specialfoder som löser upp kristallerna.

Även honkatter kan få kristaller och stenar i urinblåsan men honorna visar andra symtom. Eftersom deras urinrör är både kortare och bredare än hanarnas kan de kissa men har ofta blod i urinen.

Ibland kan djurägaren missta ett urinstopp för en vanlig förstoppning. Ett sätt att förebygga urinsten är att se till att katten dricker ordentligt. Att ge våtfoder istället för enbart torrfoder är också ett sätt att få i katten mer vätska.