• Stanna bilen, ställ ut varningstriangel - värna om din egen säkerhet
  • Se efter hur det gick för katten
  • Ring polisen
  • Ge första hjälpen om det är möjligt
  • Ring djurägaren om kontaktuppgifter finns på halsbandet
  • Se till att katten snarast kommer till en veterinär

Se efter hur det gick med katten

Oavsett hur allvarlig du uppfattar att olyckan varit är det viktigt att du stannar för att se efter hur katten mår. Det är inte ovanligt att en katt som blivit skadad gömmer sig i ett dike eller trots sina skador tar sig en bit från själva olycksplatsen. Ta dig tid att leta intill vägen och försök minnas hur katten såg ut om den sprungit iväg.

- En katt som blivit skadad försöker nästan alltid gömma sig eller fly.  Risken att katten springer från platsen är stor och då kan den vara väldigt svår att hitta. Men en skadad katt behöver tas till veterinär, därför är det bra om man tar sig tid att försiktigt leta kring olycksplatsen, säger Lena Bjurström leg. veterinär.

Om katten inte sprungit iväg så försök att skapa dig en uppfattning om hur skadad den är. Är den illa skadad är det bra om du försöker ge första hjälpen. Ta sedan katten till en veterinär så snart som möjligt. Var då försiktig när du lyfter katten och linda gärna en filt eller handduk om den, så att den inte försöker fly. Även om katten ser ut att må bra kan den ha fått inre skador som ger symptom först senare.

Ring polisen 

Något som många inte är medvetna om är att man som bilförare har anmälningsplikt om du kör på en katt. Det innebär att du är skyldig att ringa polisen för att anmäla olyckan. Något som många inte vet är att du inte har rätt att avliva katten på plats för att förkorta dess lidande. Den bedömningen måste göras av polis eller veterinär. Många katter som ser illa tilltygade ut kan räddas med rätt behandling.

Kontakta ägaren

Kontrollera om kattägarens telefonnummer finns i kattens halsband. Om du hittar ett telefonnummer så uppskattar ägaren helt säkert att du ringer upp och berättar att katten varit med i en olycka.

Vad har du som bilförare för ansvar?

Om du håller dig till trafikreglerna och det springer ut en katt på vägen som du kör på ses du generellt inte som ansvarig för olyckan. Då är det vanligtvis så att du inte är skyldig att ersätta kattägaren för skador på katten eller räkningar från veterinär. Men alla situationer är unika och bedöms separat, så det är inte ovanligt att undatag förekommer. Har du agerat vårdslöst som bilförare och som en följd av det kört på en katt kan situationen var en helt annan.