Kattungar kan ha lättare att bli accepterade av husets gamla katter

Det är alltid mycket svårt att förutspå, om en katt, som är ”gammal i gården” kommer att acceptera en nykomling, eftersom varje katt har sin sociala toleranströskel. Det kan således finnas många orsaker till, att en vuxen, särskilt honkatt, har svårt att acceptera en ny kattunge, även om den också är av honkön.

Något, som kan påverka kattens förmåga att dela basrevir med en annan katt är de sociala erfarenheter den har med sig från kattungestadiet. Kattungar, som inte får uppleva sociala kontakter, blir illa rustade att anpassa sig till andra katter senare i livet.

Kattungar socialiserar lättare

Den viktigaste socialiseringsperioden i en katts liv sker mellan den 2:a och den 7:e levnadsveckan. Det är väldokumenterat att kattungen behöver nära och varm kontakt med människor den första tiden för att bli fullgoda sällskapskatter.

Kattungar kan dock ha lättare att bli accepterade av husets gamla katter förmodligen för att de bl a utgör en mindre utmaning socialt. Det är först, när kattungar är så stora, att alla deras sinnen är välutvecklade och de känner igen andra katters identitet, som rangordning sker. En katt kan inte rangordna sig själv utan det är alltid i förhållande till andra katter.

Introduktionen

Introduktionen mellan en gammal, etablerad katt och en ny bör ske succesivt och varligt. Den nya katten bör ha fått ägarens och hemmets doft först. Främmande dofter utifrån kan upplevas som skrämmande.

Den etablerade katten kommer att hävda sitt revir. Det finns alltid en hierarki bland vuxna katter, och som husets härskare vill denne sätta nykomlingen på plats. Kattungen svarar på den äldre kattens hot med snabba rörelser och flyktbeteende och ofta är det just detta, som utlöser den gamla kattens aggression. Istället för att reagera mot den äldre kattens aggressiva sätt, vänder ungen det istället mot ägaren, en såkallad sidoriktad aggression.