De vanligaste maskerna hos katter är spol- och bandmask. Om din katt är utekatt och äter mycket möss och andra små gnagare, är risken att den får mask mycket hög. En innekatt som äter torr- eller blötfoder har en mycket mindre risk att bli smittad av mask. Katten kan bli smittad av bandmask om den äter mycket okokt sjöfisk (som gädda eller abborre) eller sjöfiskrester.

Tabletter, pasta, spruta, spot-on

Det finns både receptbelagda och receptfria avmaskningsmedel för katt att köpa på apoteket. Vissa tabletter och pasta ska bara ges en gång, andra fler gånger. Om du har svårt att få i katten medicin via munnen kan ett receptbelagt spot-on-preparat som droppas på huden vara ett alternativ.

Utekatten

En utekatt som äter mycket möss och gnagare borde avmaskas 4-6 gånger per år eller alltid om du misstänker att katten kan ha mask. Avmaskningsmedlet bör motverka både Toxocara cati och Taenia taeniaformis. Om katten äter mycket rått sjöfisk, bör den även avmaskas mot bandmask Diphyllobothrium latum.

Innekatten

Om din katt är strikt innekatt som äter färdigmat är risken att den drabbas av parasiter mycket liten. Om den överhuvudtaget behöver avmaskas räcker det med ett medel som tar spolmask eftersom bandmask får katten bara om den äter bytesdjur. Om du misstänker att din katt kan ha mask, ta helst ett avföringsprov innan du avmaskar katten.

Kattungar och kattmamma

Katthonan bör avmaskas innan parning, under dräktigheten och efter förlossningen. Kattungarna ska avmaskas vid 3, 6 och 9 veckors ålder och efter det med 2-3 månaders mellanrum. Fråga gärna om råd hos din veterinär angående när just din katthona bör avmaskas.

Avföringsprov

Om du är osäker på vilken typ av mask din katt kan ha, kan veterinären ett avföringsprov och undersöka det. Det är bäst att enbart avmaska mot den sortens mask som katten har för att minska risken för resistens hos parasiterna. 

Tecken på mask

Ibland kan katten kräkas upp långa spolmaskar; bandmaskar kan ses vid analöppningen. Det är dock inte alltid så att man kan se masken med blotta ögat. Tecken på att katten kan ha mask är diarré, avmagring, glanslös päls, kräkningar och hosta.

Dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis)

Dvärgbandmask finns inte i Finland, men den är vanlig i bland annat Estland och Centraleuropa och den har upptäckts även i Sverige. dvärbandsmask är mer vanlig hos hunddjur (hund, räv, mårdhund) men katter kan också smittas. Även människor kan smittas genom att äta till exempel bär eller svamp som har kontaminerats av ett smittad djurs avföring.

Hos människor orsakar dvärgbandmasken bölder i framför allt levern men även i andra organer. Om bölden spricker, kan det i värsta fall leda till döden.

När du reser med din katt till exempel till Sverige, måste du avmaska katten där 1-5 dygn innan din hemresa till Finland. Detta gäller dock inte om du reser till Norge, Malta eller Stor-Britannien, eftersom dvärgbandmask finns inte i dessa länder. Mer information om att resa med din katt hittar du här