Fästingar

Fästingar kan sprida sjukdomar och bör därför tas bort så fort de upptäcks, helst inom det första dygnet efter det att de satt sig fast. På apoteket finns preparat som effektivt skyddar mot fästingbett. Var dock noga med att du köper ett fästingmedel som är till katter, eftersom det finns fästingmedel som enbart är till för hund och som är livsfarligt för en katt.

Om din katt ändå skulle bli angripen tar du bort fästingen med en fästingplockare eller pincett genom att vrida på fästingen tills den lossnar.

Insektsbett

Enstaka geting- och bistick ger nästan aldrig några allvarliga reaktioner, även om en del katter kan klaga högljutt efter ett stick. Det brukar ge sig utan åtgärd. Vissa katter är kraftigt överkänsliga för geting- eller bistick och kan få en allergisk reaktion på grund av sticken. Detta är dock mycket ovanligt.

Om din katt får ett insektsbett, gör så här:

  • Inspektera bettet: rör det sig om enstaka eller många stick?
  • Inspektera katten: är kattens allmäntillstånd dåligt, är katten trött och blek?
  • Håll katten under uppsikt den närmaste timmen och om katten blir dålig kontakta veterinär 

Ormbett

Ormbett är farliga för katter. I de lindrigaste fallen blir katten bara svullen på platsen för bettet. I svårare fallen uppstår skador på kroppens organ, som kan leda till att katten avlider.

Katter blir oftast bitna i läppen, nosen eller tassen. Om bettet är i nosen, kan kattens hela huvud svullna upp kraftigt och i värsta fall sprida sig till luftvägarna. Om bettet är i tassen, kan svullnaden sprida sig till hela benet.

En ormbiten kroppsdel är oftast svullen, den har en blåmärksaktig färg och ibland kan man se två hål efter tänderna. Kroppsdelen svullnar oftast inom några minuter, men senast efter 2 timmar och kan fortsätta svullna i 1-2 dagar efter bettet. Om ingen svullnad uppstår, kan det vara så att ormen har inte sprutat något gift.

Om din katt blir ormbiten, gör så här:

  1. Lugna ner katten och håll den i stillhet
  2. Om katten har blivit biten i tassen eller benet, bär katten
  3. Uppsök veterinär

En varm bil kan bli en dödsfälla

Om en katt lämnas i en bil på en varm dag kan temperaturen inne i bilen bli så hög att djuret kan få värmeslag - även om bilen står i halvskugga. Katten flämtar våldsamt, är yr och har röda munslemhinnor. Lämna därför aldrig katter eller andra djur i en bil en sommardag!

Gör så här om din katt får värmeslag:

  • Svalka ner katten med vatten eller en blöt handduk
  • Kontakta veterinär