Kattpest

Kattpest är en mycket smittsam virussjukdom som ger ihållande kräkningar, sprutande diarré och feber. Den leder ofta till döden på en ovaccinerad katt. Därför bör alla katter, även innekatter, vaccineras mot kattpest.

Katter smittas av kattpest via andra katter och avföring. Du kan också själv dra in smitta till din innekatt på skorna. Om katten måste besöka veterinär finns risk för smitta liksom om den lämnas på kattpensionat.

Kattsnuva eller kattinfluensa

Du kan också vaccinera din katt mot kattsnuva eller kattinfluensa som sjukdomen också kallas. Om katten ska delta i kattutställningar rekommenderas den vaccinationen. Tyvärr är den inte lika effektiv som kattpestvaccinet men katter som trots vaccination drabbas av kattsnuva får lindrigare symtom än ovaccinerade.

Katten ska vaccineras första gången vid 8-9 veckors ålder och ännu en gång tre veckor senare. Därefter bör katten vanligen vaccineras vart tredje år men det beror på vilken sorts vaccin kliniken använder. Vissa vaccinationstillverkare rekommenderar årlig vaccination.

Kattsnuva är en betydligt vanligare sjukdom bland katter än kattpest. Kattpest är dock en mycket mer allvarlig sjukdom, som kan leda till döden.

Tilläggsvaccin

Om du till exempel ska ut och resa med din katt eller har andra speciella vaccinationsbehov bör du prata med din veterinär om speciella tilläggsvaccin.