Avelsförsäkring för kattuppfödare

Att ha avelsförsäkring är en trygghet för dig som är uppfödare när avelsplanerna inte går som du tänkt. Den ger dig som uppfödare också skydd om du säljer en kattunge med ett dolt fel. Med våra avelsförsäkringar kan du bland annat få ersättning för fertilitetsutredning eller veterinärvård för kattungarna.

Agria Avel Veterinärvård

I Agria Avel veterinärvård ingår
  • Veterinärvård för kattungarna
  • Ett extra kejsarsnitt
  • Fertilitetsutredning
  • Dolda fel -försäkring

Veterinärvård för kattungarna 

Du kan få ersättning för veterinärvårdskostnader för kattungarna från födseln till och med leveransen men som längst upp till fyra månaders ålder.

Agria Avel Veterinärvård kan ersätta veterinärvårdskostnader för kattungar som får en förvärvd sjukdom eller skada.

Dolda fel -försäkring

Om katthonan har Agria Avel Veterinärvård omfattas hennes kattungar av Agria Dolda Fel -försäkring. Dolda felförsäkringen består av två delar: livförsäkring och veterinärvård. Försäkringen gälle runder de första 3 år och 3 månader, förutsatt att katthonans Agria Avel Veterinärvård är giltig oavbrutet under den tiden. Försäkringsbeloppet är lika med försäljningspriset, men högst 2 000 euro per kattunge.

Om du önskar ett högre försäkringsbelopp än 2 000 euro kan du teckna en separat dolda fel -försäkring på det högre beloppet. 

 Agria Avel Liv

I Agria Avel Liv ingår
  • Kastration
  • Sterilitet
  • Förlorad avelsduglighet till följd av vissa sjukdomar*

Förlorad avelsduglighet

Du kan få ersättning med upp till livförsäkringsbeloppet om din katt har kastrerats och kastrationen är ersättningsbar ur Agria Veterinärvård. Du kan även få ersättning om katten är steril eller om din katt varaktigt förlorar sin avelsduglighet till följd av en sjukdom. Observera att ersättning endast kan ges om det finns en livförsäkring.

Kattunge livförsäkring

Om en kattunge dör eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall under tiden den bor kvar hos dig och är mellan fem och femton veckor gammal kan du få ersättning med 300 euro per kattunge. Observera att ersättning endast kan ges om det finns en livförsäkring.

Är du uppfödare och vill köpa avelsförsäkring?

Kontakta våra ombud för alla rabatter och mer information om våra försäkringar för uppfödare  Du hittar ditt närmaste ombud här.