För att kunna samarbeta på bästa möjliga sättet, önskar vi att vår samarbetspartner har samma värderingar som Agria. På Agria är djuren och djurens hälsa det viktigaste. Vi vill främja hundars och katters hälsa, bland annat genom matt stödja veterinärmedicinskt forskning.

Vad förväntar Agria om samarbetet och samarbetspartner?

  • Äkta intresse för att främja husdjurens hälsa och välmående
  • En aktiv och ganska stor medlemsgrupp och/eller antal besökare
  • En gemenskap av uppfödare eller aktiva medlemmar som vill främja rasens hälsa
  • Agrias deltagande i årsmöten och andra events
  • Agrias annonser i medlemstidningar samt annat material till medlemmar

Vad erbjuder Agria?

  • Expertis och specialistmaterial (till valpguider, medlemstidningar, etc.)
  • Hjälp med organisation av föreläsningar och/eller seminarier
  • Priser till specialutställningar eller events (i utbyte mot en monter)
  • Möjlighet till medlemsrabatt 

Om ni är intresserade av att samarbeta med Agria, skicka ett mejl till info@agria.fi med en kort beskrivning av er verksamhet och önskad samarbete.