Agria jobbar efter följande policy:

Agria ska...

  • Ta hänsyn till miljö i beslut som vi fattar och i våra handlingar, så att vi med ständiga förbättringar minskar miljöpåverkan och förebygger föroreningar i vår verksamhet
  • Följa de miljölagar och andra krav som ställs på oss, samt arbeta med myndigheter och organisationer så att vårt hållbarhetsarbete utformas enligt samhällets miljömål 
  • Öka vår miljökompetens och genom vå engagemang i miljöfrågor ska vi påverka våra kunder och leverantörer

På så sätt bidrar Agria till en positiv miljöutveckling i samhället och så att vi uppfattas som ett bra alternativ när det gäller miljöarbete inom djurförsäkring. 

Läs Agrias miljötips för djurägare