Applikationen innehåller endast ett begränsat urval av Agria Djurförsäkrings internettjänster. För att utföra övriga ärenden hänvisar vi till ordinarie webbplats. Agrias applikation för iPhone är kompatibel med operativsystemet iOS 11.0 och senare versioner. Agrias applikation för Android är kompatibel med operativsystemet Android 5.0 och senare versioner. Av säkerhetsskäl loggas du ut efter 30 minuters inaktivitet. Användarvillkor Information tredjepartsprogramvara Version 1.0.

Cookies

GDPR (personuppgiftslagen)

Användarvillkor