- Vi ser framemot att hjälpa fler djurägare att skapa trygghet för sina husdjur. I de flesta fall har hunden idag samma status som andra familjemedlemmar med ett högt emotionellt värde.  En stor del i trygghet är att kunna ta del av nödvändiga behandlingar och professionell djursjukvård om olycka eller sjukdom drabbar hunden, säger Anna Linder, landschef för Agria Eläinvakuutus i Finland.

Agria har utformat försäkringarna med hjälp av hundägare och uppfödare. Erbjudandet speglar de försäkringar som Agria erbjuder i de övriga nordiska länderna, men med en del anpassningar till den finska marknaden.

- Idag erbjuder djursjukvården i princip samma avancerade behandlingar som humanvården.

För att fler hundar ska kunna ta del av vården erbjuder vi alla hundägare riktigt bra veterinärvårdsförsäkringar med marknadens högsta ersättningsnivåer. Samma nivå gäller dessutom under hela hundens liv, säger Anna Linder.

Agrias hundförsäkringar i korthet:

  • Veterinärvårdförsäkring: välj ersättningsnivå 3000 eller 6000 euro under djurets hela liv
  • Agria Liv: motsvarande djurets inköpsvärde eller marknadsvärde
  • Agria Ansvarsförsäkring: om hunden ställer utomstående till skada med kostsamma följder
  • Agria Flock: för 10 hundar eller fler, veterinärvårdsförsäkring för sjukdom och olycksfall

Tilläggsförsäkringar:

  • Agria Rehabilitering: erbjuder behandlingar som simning, massage, treadmill och stretching efter exempelvis sjukdomar som frakturer eller diskbråck
  • Agria Användbarhet: för hundar i praktiskt arbete eller i tävlingsverksamhet, ersätter upp till hela livförsäkringsbeloppet om hunden inte längre kan användas till arbete

En annan nyhet är Agria Avel, särskilda försäkringar för hunduppfödare som stärker hundvalparnas trygghet redan från födseln.

Agria Avel:

  • Veterinärvård från födseln till leverans, max 4 månader, inklusive dolda fel
  • Livförsäkring motsvarande inköpspris eller marknadsvärde
  • Agria Dolda fel ingår i Agria Avel, men kan också tecknas separat för alla valpar i en kull

För mer information kontakta

Anna Linder, landschef Agria Eläinvakuutus, telefon +358 44 706 59 82, anna.linder@agria.fi