-  Vi ser framemot att hjälpa fler djurägare att skapa trygghet för sina husdjur. I de flesta fall har katten idag samma status som andra familjemedlemmar med ett högt emotionellt värde.  En stor del i trygghet är att kunna ta del av nödvändiga behandlingar och professionell djursjukvård om olycka eller sjukdom drabbar katten, säger Anna Linder, landschef för Agria Eläinvakuutus i Finland.

Agria har utformat försäkringarna med hjälp av djurägare och uppfödare. Erbjudandet speglar de försäkringar som Agria erbjuder i de övriga nordiska länderna, men med en del anpassningar till den finska marknaden.

- Idag erbjuder djursjukvården i princip samma avancerade behandlingar som humanvården.

För att fler katter ska kunna ta del av vården erbjuder vi nu alla kattägare riktigt bra veterinärvårdsförsäkringar med marknadens högsta ersättningsnivåer. Samma nivå gäller dessutom under hela kattens liv, säger Anna Linder.

Exempel ersättning Agria veterinärvård

Diagnos

Kostnad veterinär

Agria ersätter

Djurägaren betalar

Trafikskada

1040 euro

760 euro

280 euro

Livmodersinflammation

822 euro

586 euro

236 euro

Exemplen grundas på Agria Veterinärvård med 90 euro i fast självrisk och 20 procent i rörlig självrisk.                 

Agrias kattförsäkringar i korthet:

  • Veterinärvårdförsäkring: Välj ersättningsnivå 3000 eller 6000 euro under kattens hela liv
  • Agria Liv: Motsvarande djurets inköpsvärde eller marknadsvärde

En annan nyhet är Agria Avel, särskilda försäkringar för uppfödare av registrerade raskatter som stärker kattungarnas trygghet redan från födseln.

Agria Avel:

  • Veterinärvård från födseln till leverans, max 4 månader, inklusive dolda fel
  • Agria Avel Liv: livförsäkring som ersätter om din avelskatt förlorar sin avelsförmåga
  • Agria Dolda fel ingår i Agria Avel, men kan också tecknas separat för alla kattungar i en kull

För mer information, kontakta

Anna Linder, landschef Agria Eläinvakuutus, telefon +358 44 706 59 82, anna.linder@agria.fi