Forskningsfondens syfte är att främja forskning om sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi men även om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse för människan och samhället. Målet är att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning och på så sätt kunna förbättra avelsarbete, djurhälsa och djurhållning.

Forskningsprojekten i 2019

För år 2019 har anslag beviljats till 15 olika nordiska forskningsprojekt, varav två kommer från Finland:

Fysisk belastning under agilityprestationer hos hund

Anna Boström
PetBone forskningsgrupp, Veterinärmedicinska fakulteten, Helsingfors Universitet

Projektet är en del i en doktorandutbildning och syftar till att kartlägga de fysiska krav som ställs på hundars muskler och skelett under utövande av agility. Syftet med forskningen är att säkerställa hundvälfärd och säkerhet för agilityhundar. Man kommer att undersöka hur hundarnas fart, banunderlag träningsintensitet mm påverkar hundarna

Syringomyeli och avvikelser i övergång skalle- övre halsrygg på chihuahuor

Anna-Mariam Kiviranta
Helsingfors Universitet

Syftet med studien är att beskriva förekomsten av kvarstående fontaneller hos chihuahuor och att bedöma deras association med närvaro av neuropatiska smärtrelaterade kliniska tecken och olika sjukliga förhållanden i flödet av hjärnvätskor, så som syringomyeli.

Andra forskningsprojekt som fått anslag är bland annat genetiska studier av katarakt hos bichon havanais, epilepsi i petit basset griffon vendeen, kliniska symptom och effekter efter huggormsbett och vinthundarnas ursprung och evolution. Du kan läsa mer om alla forskningsprojekt på forskningsfondens hemsida.

Sök anslag för 2020

Forskare, veterinärer eller andra personer som arbetar med veterinärmedicinsk forskning kan ansöka om anslag från Agrias forskningsfond. Ansökaren borde helst vara anknuten till ett universitet, forskningsinstitutioner eller andra organisationer, till exempel djursjukhus. Anslag kan ansökas för högst 100 000 euro (1 miljon svenska kronor).

Ansökningen sker i två steg: i första steget skickas en kort ansökan som forskningskommittén bedömer utifrån relevans och potential. Efter forskningskommitténs beslut skickas en inbjudan till de sökande som går vidare till andra steget.

Ansökan för 2020 är öppen under perioden 1.-30.4.2019.