Agrias forskningsfonds syfte är att främja forskning om sällskapsdjur inom områden som veterinärmedicin, genetik och etologi men även om sällskapsdjurens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse för människan och samhället.

Målet är att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning och på så sätt kunna förbättra avelsarbete, djurhälsa och djurhållning.

Forskningsprojekten år 2020

För år 2020 har fonden delat ut totalt 6,9 miljoner svenska kronor (ca 650 000 euro) till 15 olika forskningsprojekt från Finland, Sverige, Norge och Danmark.

I Finland är årets enda projektet som fick anslag forskning som utförs av professor Hannes Lohi från Helsingfors Universitets veterinärmedicinska fakultet. Forskningen kartlägger riskfaktorer som leder till beteendeproblem hos katter.

Ämnen på de utvalda projekten är bland annat identifikation av genetiska riskfaktorer for höftdysplasi i hundar, genetiska aspekter av hypertrofisk kardiomyopati (HCM) hos katt, och kvalitetssäkring av blod för transfusion till katter. För första gången finns det även ett forskningsprojekt inom smådjur, nämligen en forskning om Kartläggning av förlossningssvårigheter hos marsvin i de nordiska länderna.

Mer information om årets och alla föregående årens projekt finns på www.hundforskning.se

Vem kan ansöka?

Medel kan ansökas av forskare, veterinär eller en person som bedriver forskning kring sällskapsdjur. Sökanden bör helst vara anknuten till universitet, forskningsinstitutioner och andra organisationer, till exempel djursjukhus.

Att söka anslag

Ansökan görs i två steg. I steg 1 skickar du som söker forskningsmedel in en kortare skiss som bedöms utifrån relevans och potential.

Ansökan ska innehålla en projektbeskrivning om max 3 sidor som innehåller:

  • Syfte och mål
  • Bakgrund till projektet
  • Kortfattat om material och metoder
  • Eventuella preliminära resultat
  • Summa medel som söks, med motivering
  • Övriga deltagande personer i projektet
  • Litteraturlista
  • Tidigare eller nuvarande finansiering till sökt projekt

Ansökningar ska skrivas på svenska eller engelska.

Ansökan kan göras för maximalt 1 miljon kronor (ca. 95 000 euro) per år. Fonden beviljar inte medel för konferensresor.

Forskningskommittén utvärderar projektbeskrivningarna och bjuder utvalda projekt till steg 2.

Ansökningsdatum

Steg 1: 1.4. – 30.4.2020

Steg 2: 1.9. – 30.9.2020

Vill du veta mer?

Mer information om forskningsfonden och ansökningsprocessen hittar du på: www.hundforskning.se

Du kan även kontakta forskningsfondens sekreterare (på svenska eller engelska):

Lena Heimlén / forskningsfonden@skk.se