Ormbetten är farligast på våren då det är oftast en ung huggorm som biter. Unga ormar är oftast ettrigare och sprutar mer gift än äldre ormar.

Vanligaste platsen där hunden blir biten är nosen, exempelvis när hunden nosar på marken eller undersöker ormen. Blir hunden biten på nosen är prognosen oftast god. Ett ormbett i tassen eller benet är farligare, eftersom då kan giftet sprida sig till hunden övriga kropp.

Om du misstänker att din hund har blivit ormbiten i tassen eller benet, det är mycket viktigt att hålla hunden så stilla som möjligt för att undvika att giftet sprider sig i hundens kropp. Om du kan, bär hunden till bilen och åk omedelbart till närmaste djurklinik.

Symtom på ormbett

Ofta kan man se två små hål där hunden har blivit biten. Vanliga symtom är att hunden blir trött och orkeslös, hunden dreglar och ibland kan hunden kräkas.

I lindrigare fall blir bettet bara lite svullet, i allvarligare fall kan giftet skada hundens kropp – i värsta fall så mycket att hunden avlider på grund av bettet.

Om bettet är i hundens nos eller ansikte, kan hela huvudet svullna kraftigt. Svullnaden kan sprida sig även till hundens mun och svalg, och blockera hundens luftvägar. Är bettet i tassen, kan hela benet bli svullen. Svullnaden kan fortsätta i till och med 1-2 dagar efter bettet.

Gör så här om din hund blir ormbiten:

  • Kontakta närmaste djurklinik
  • Försök lugna ner hunden och hålla den i stillhet – kom även ihåg att hälla dig själv lugn!
  • Om hunden har blivit biten i tassen eller benet, bär hunden till bilen om det är möjligt och åk till närmaste djurklinik
  • Ge inte hunden kyypakkaus (kortisontablett) förutom om bettet är i huvudet och svullnaden riskerar att blockera luftvägarna

Behandling av ormbett

En ormbiten hund behandlas hos veterinären med vätskebehandling och smärtstillande tabletter skriven av veterinären (obs! man bör inte ge hunden värktabletter avsedda för människor). I allvarligare fall kan veterinären ge hunden motgift.