Anmäl skada

Gå direkt till:

Hur gör jag en skadeanmälan?

Du kan anmäla en skada på följande sätt:

Bifoga blankett om det gäller en trafikskada.

Om det gäller hundens ansvarsskada, läs instruktioner till skadeanmälan här.

Hur lång tid tar skadereglering?

Vi försöker att reglera alla skador så fort som möjligt. Om det gäller valpens första skada, ber vi dig att skicka intyg på valpens/kattunges veterinärbesiktning. Vid behov kan vi även be dig skicka djurets behandlingshistorik.

Kom ihåg att bifoga alla papper du får från veterinären till skadeanmälan, alltså:

 • Besöksspecifikationen
 • Fakturan
 • Eventuella recept
 • Alla kvitton

Kan min skada direktregleras?

Ja, om du har betalt din första faktura och vi har all nödvändig information om djurets behandlingshistorik. Direktregleringstjänsten har öppet på vardagar kl 9-16:30.

Här hittar du mer information om direktreglering och en lista över våra direktregleringskliniker.

Vad händer om skadan är under självrisken?

Om skadans totalkostnader är lägre än självrisken, betalar vi inte ut någon ersättning, även om själva skadan är ersättningsbar. Det är rekommenderat att göra en skadeanmälan ändå eftersom alla ersättningsbara skador tillgodogörs i den fasta självrisken.

Till exempel, om den fasta självrisken är 90€ och skadekostnaderna är 80€, betalas ingen ersättning. Men för nästa skada som sker under samma själriskperiod (125 dagar) är den fasta självrisken endast 10€. Observera att du betalar den rörliga självrisken (20% eller 30%) för varje besök.

  

Kom ihåg att läsa villkoren, så du vet vilka skador är ersättningsbara

Anmäl skada via mejl

Har du inte möjlighet att göra din skadeanmälan på Mitt Agria? Då kan du skicka in din skadeanmälan via mejl istället. 

Mejla din skada till: vahinkoilmoitus@agria.fi

Observera att sjukdomar har en karenstid på 20 dagar som börjar när försäkringen tecknas. Vissa försäkringar har ingen karens. Läs mer om karens och karensfrihet i våra villkor.

 1. Skriv "Skadeanmälan" och hela ditt försäkringsnummer (tex. 8000000-1-1) i rubriksfältet.
 2. Bifoga tydliga bilder på alla papper du får från veterinären - du kan fota eller scanna dem. Se till att bilderna är läsbara och har en tillräckligt hög upplösning.
 3. För att kunna handlägga skadeanmälan behöver vi besöksspecifikationen, fakturan, eventuella recept och alla kvitton. Observera att besöksspecifikationen bör innehålla diagnos och veterinärens uppgifter. Fakturan bör innehålla priserna för alla läkemedel som ges hem.
 4. Skriv ditt namn, adress, kontouppgifter och försäkrings- eller personnummer. Skriv även uppgifter om ditt djur samt sjukdomsbeskrivning och när sjukdomen/symtomen började.
 5. Läs och fyll i eventuell blankett om ditt djur varit med om en trafikolycka eller ansvarsskada.

Posta in din anmälan

För dig som inte har möjlighet att logga in på Mitt Agria eller skicka din skadeanmälan via mejl, går det självklart bra att skicka din skadeanmälan via vanlig post också.

 • Följ stegen ovan för "Skadeanmäl via mejl"
 • 14 dagars handläggningstid

Skadeanmälan

Agria Eläinvakuutus
PL 7320
00002 Helsingfors

Inga utlägg med Agrias direktreglering

Med direktreglering betalar Agria ersättningen direkt till djurkliniken och du behöver endast betala för självrisken och det som eventuellt inte täcks av försäkringen. Du behöver alltså inte göra en skadeanmälan och vänta på ersättning, utan allting sköts direkt på djurkliniken.

Öppettider för direktreglering

Vardagar: 09:00-16:30

Agrias direktreglering

Direktregleringskliniker

Avlivning och dödsfall

Om ditt djur har en livförsäkring och har avlivats eller dött

Har ditt djur avlivats eller dött kan du ansöka ersättning om ditt djur har haft en giltig livsförsäkring. Gör en skadeanmälan enligt instruktionerna ovan och bifoga en kopia på intyg du fått av din veterinär, som ska innehålla information om dödsorsaken och identifikation. 

Se till att din livskadeanmälan innehåller: 

 • Försäkringsnummer
 • Namn och adress
 • Sjukdoms- eller olyckshändelsebeskrivning

Obduktion

I vissa fall kan en obduktion behövas för att du ska få ut liversättning. Kontakta oss för en bedömning huruvida ditt djur behöver obduceras eller inte.

Vi kan kräva att obduktion sker om:

 • Avlivning- eller dödsorsak inte kunnat fastställas
 • Djuret är yngre än två år
 • Djuret har ett livförsäkringsbelopp som är över 3000 euro
 • Försäkringen ändrats det senaste året eller om djuret varit försäkrad kortare tid än ett år

Om ditt djur varit med i en trafikolycka

Har ditt djur varit med i en trafikolycka fyller du i en skadeanmälningsblankett för påkörd hund eller katt. 

Skadeanmälan påkörd hund

Skadeanmälan påkörd katt

Se till att din skadeanmälningsblankett innehåller:

 • Namn och adress på bilföraren
 • Registreringsnummer och försäkringsbolag för bilen
 • Det kontonummer du vill ha ersättningen insatt på

När din hund orsakar person- eller sakskador till utomstående

Har din hund orsakat person- eller sakskador till utomstående ska du fylla i en blankett för ansvarsskada.  

Läs även villkor för ansvarsskada.

Om du har frågor om ansvarsskador, ring 09 47 63 63 00.

Skicka skadeanmälan till:  

Agria Eläinvakuutus
c/o Van Ameyde Krogius Oy

Lintulahdenkatu 10
FI-00500 Helsinki

Du kan också skicka din skadeanmälan via e-post till claims.finland@krogius.com

 • Hur räknas självrisken ut?
 • Hur lång är min självriskperiod?
 • Hur gör jag om jag har veterinärvårdskvitton från olika tillfällen?

Svar på dessa frågor och några prisexempel hittar du i vår sammanställning av de vanligaste frågorna om skadeanmälan. 

Vanliga frågor och svar om skadeanmälan