Direktreglering är när du som kund överlåter till kliniken att ansöka om ersättning i ditt ställe. Vi betalar då ersättningen direkt till kliniken. På så sätt slipper du ligga ute med kostnaden för hela veterinärbesöket och du behöver endast stå för kostnaden för självrisker och de delar av behandlingen som eventuellt inte ersätts av försäkringen. Denna kostnad betalar du på plats direkt på kliniken innan du åker hem med ditt djur.

Så gör du om du önskar direktreglering

Meddela så fort som möjligt till djursjukhusets/-klinikens personal att du, om möjligt, vill ha en direktreglering. Ge hela ditt försäkringsnummer (8xxxxxx-x-x) till veterinären.

När behandlingen är klar kontaktar djursjukhusets/klinikens personal oss på Agria och vi räknar ut hur mycket du ska betala till veterinären (självrisk och eventuella avdrag). Resten betalar Agria direkt till djursjukhuset/-kliniken.

När det inte går att direktreglera

Både Agria och djursjukhuset/-kliniken måste ibland säga nej till direktreglering. Orsaker som kan göra att direktreglering inte kan erbjudas är:

  • Tid på dygnet - direktregleringen har öppet vardagar kl 09-16:30
  • Obetald försäkring
  • Veterinärbesiktning, valpens veterinärbesiktning eller försäkringshistorik som rkävs enligt villkoren saknas
  • Vi behöver mer uppgifter (bl.a. exakt startdatum eller behandlingshistorik)
  • Systemfel
  • Ersättning av DT-undersökning kräver alltid förhandsbesked från Agria och att bilderna har uttalats av en diplomat av djurradiologi eller någon med motsvarande utbildning

I de fall direktreglering inte kan erbjudas, kan vi reglera skadan enligt uppgifterna vi fått i samband med direktregleringsansökan. Då kontaktar vi kunden.

När direktregleringstjänsten har stängt, kan kliniken skicka alla uppgifter från besöket direkt till oss. I detta fall behöver kunden inte göra en skadeanmälan själv utan kliniken gör den åt kunden. Kunden betalar besöket som vanligt och eventuella ersättningen betalas till kunden. Skadan regleras när skaderegleringstjänsten har öppet. 

Agrias direktregleringskliniker