Frågor och svar om skadeanmälan

Fyll i blanketten för ansvarsskada (pdf) och skicka den till:

Agria Eläinvakuutus
c/o Van Ameyde Krogius Oy
Lintulahdenkatu 10
FI-00500 Helsinki

Eller mejla den till: claims.finland@krogius.com

Om du har frågor om ansvarsförsäkringen, kontakta Van Ameyde Krogius: claims.finland@krogius.com.