Agrias Djurguide - förgiftning hos hund

Gå direkt till:

Symtom

Symtomen varierar beroende på vad hunden har fått i sig. Vanliga symtom är att hunden darrar, kräks, fradgar eller vinglar.

OBS! För att ge råd om förgiftning behöver man veta mer om den aktuella situationen. Ta därför reda på så mycket som möjligt om vad och hur mycket hunden har fått i sig.

Blågröna alger

Hundar som badar eller dricker vatten ur sjöar eller vattendrag under algblomning kan drabbas av förgiftning. Blågröna alger innehåller algtoxiner (cyanobakterier) som är giftiga för din hund. Om din hund blir förgiftad eller inte beror på halterna av algtoxiner i vattnet, hur länge din hund badar och om hunden druckit av vattnet.

Symtom: Diarré, kräkningar, fradga, klåda, irritation, kramp, förlamning, leverskador, njurskador, nervskador, lungpåverkan, invärtes blödningar med mera. Kan även leda till dödsfall.
Åtgärd
: Misstänker du att din hund är förgiftad, skölj och schamponera hunden. Se till att din hund inte slickar sig i pälsen.

Choklad

Choklad innehållet teobromin och koffein som är giftigt för hundar. Hur mycket choklad en hund klarar är individuellt och storleksberoende.

Hur mycket choklad är farligt?

  • En hund på 10 kilo kan äta 12-40 gram mörk choklad utan att få så allvarliga symtom att veterinär eller djursjukhus behöver uppsökas.

  • Har hunden i stället ätit ljus choklad kan den äta ca 100 gram.

  • Praliner, chokladbitar med fyllning, innehåller mindre choklad. Hunden kan då äta ungefär dubbelt så stor mängd utan att allvarliga symtom uppkommer.

Kom ihåg att mängden choklad varierar beroende på hundens storlek.

Symtom: Kräkningar, buksmärta, ökad törst, inkontinens, skakningar, ökad salivutsöndring, hjärtklappning med mera. Kan även leda till dödsfall.

Deg / Jäst

Jäsande degar och jäst är inte bra för hundar att äta. Jästen jäser i magen på hunden och det bildas alkohol. Tillståndet är sällan livsfarligt men kan skapa stort obehag för din hund. Var därför noga med att ställa degen utom lukt- och räckhåll för din hund.

Symtom: Ostadighet, vinglighet med mera.
Åtgärd: Håll din hund under uppsikt så att hunden inte skadar sig. En berusad hund kan lätt göra sig illa i exempelvis trappor och på bordskanter. Vissa hundar kan även bli aggressiva när de blir berusade då de är en obehaglig situation för dem.

Ekollon

Ekollon innehåller tannin som hundar är känsliga för då det är frätande. Tolerans mot ekollon är individuellt och förgiftningar är väldigt sällsynta.

Symtom: Trötthet, minskad/ingen aptit, feber, förstoppning, tjärliknande diarré, njurskada, leverskada med mera. Kan även leda till dödsfall.

Glykol

Glykol är mycket giftigt för hundar, även i liten mängd. Kylarvätska och spolarvätska är exempel på vätskor som innehåller glykol. Glykol är väldigt sött och hundar brukar tycka att det är gott att slicka i sig. Om en hund fått i sig glykol bildas kristaller i njurarna.

Symtom: Ökad törst, ökad urinering, vinglighet, nedsatt njurfunktion med mera.
Åtgärd: Uppsök veterinär vid misstanke om glykolförgiftning.

Lök

Lök innehåller alicin som är giftigt för hundar. Alicin finns i både rå och tillagad lök och kan orsaka blodbrist hos din hund. Det är svårt att veta hur mycket lök som kan leda till förgiftning. Ge därför inte din hund någon form av lök. Viktigt att tänka på för dig som brukar ge din hund matrester är att våra matrester ofta innehåller stora mängder lök.

Symtom: Diarré, kräkningar, kramper, minskad aptit, andningsbesvär, bleka slemhinnor, buksmärtor med mera. Kan även leda till dödsfall.

Nötter

Nötter ska inte ges till hundar då de kan innehålla aflatoxin som hundar är känsliga mot. Även en liten dos av giftet kan orsaka förgiftning hos din hund. Aflatoxin är en mögelsvamp som växer på nötter. Macadamianötter anses vara extra giftiga för hund. Tänk också på att saltade nötter kan leda till saltförgiftning hos din hund.

Symtom: Minskad aptit, kräkningar, blodig avföring, nedsatt leverfunktion, diarré, magproblem, vinglighet, slöhet, förlamning med mera. Kan leda till dödsfall.

Paddor

Paddor har körtlar under huden som utsöndrar ett gift som hundar är känsliga för. Giftet är inte så starkt på svenska paddor, men din hund kan ändå drabbas av padd-förgiftning. Din hund kan bli förgiftad av att tugga eller slicka på en padda. Denna typ förgiftning är oftast inte farlig utan mest besvärande för hunden.

Symtom: Ökad salivutsöndring, minskade pupiller med mera.
Åtgärd: Inspektera hunden, framförallt i munhålan. För det mesta behöver du endast hålla din hund under uppsikt. Blir hunden kraftigt påverkad kan man kontakta veterinär.

Russin / Vindruvor

Intag av vindruvor/russin kan orsaka akut njursvikt hos hund. Det saknar betydelse om druvorna är med eller utan kärnor, vita, gröna eller röda. Den exakta mekanismen bakom den toxiska effekten är inte känd, inte heller varför vissa individer är känsliga för vindruvor/russin medan andra inte är det.

Minsta mängd som orsakat förgiftning hos hund har varit 4 vindruvor hos en hund med 8,2 kg i kroppsvikt och 2,4 g russin/kg kroppsvikt. Något samband mellan intagen mängd och förgiftning hos hund har inte konstaterats. I vissa fall har hunden ätit betydligt större mängder utan att symtom har konstaterats.

Symtom: Dominerande symtom är kräkning som uppkommer 2 till 48 timmar efter intag, ibland kombinerat med snabbt insättande diarré. Buksmärta, ataxi (vinglighet) och svaghet kan uppkomma inom 24 timmar, men i de flesta fall tar det upp till 5 dagar innan dessa symtom kommer.

En hund med akut njursvikt orsakad av vindruvor/russin kräver tidigt insatt behandling med framkallande av kräkning, upprepade givor av medicinskt kol, vätskebehandling samt intensiv övervakning som ofta sträcker sig över flera veckor. Trots insatt behandling är dödligheten hög.                                                                      

Vid misstanke om förgiftning, oavsett substans, ska veterinär kontaktas omgående.

Råttgift

Råttgift innehåller ämnen som försämrar blodets förmåga att koagulera. Om din hund fått i sig råttgift kan det leda till inre blödningar. Detta tillstånd kan vara livshotande.

Symtom: Blödningar ur nos, munhåla och svalg. Blåmärken, inre blödningar, blod i avföring med mera. Kan leda till dödsfall.
Åtgärd: Råttgift kan vara olika farligt beroende på innehåll, ta därför reda på vilken sort din hund har ätit. Ta med förpackningen till veterinären.

Salt

Om din hund får i sig för mycket salt kan den drabbas av saltförgiftning. Din hund kan ha druckit saltvatten eller ätit salt mat som kan försätta din hund i det tillståndet. Det händer att vissa ger salt som kräkmedel till sin hund, vilket alltså kan vara direkt livsfarligt framför allt för små hundar.

Symtom: Diarré, kräkningar, seghet, stelhet, kramper med mera.

Svamp

Giftig svamp är farligt för hundar. Vissa svampsorter är direkt dödliga och andra kan göra hunden mycket sjuk. Om du misstänker att din hund ätit giftig svamp är det viktigt att kontakta veterinär så fort som möjligt.

Symtom: Kräkningar, diarré, skakningar med mera.

Värktabletter

Värktabletter ämnade för människor skall aldrig ges till hund utom på direkt rekommendation av veterinär. Doseringen skiljer sig mellan människa och hund och behöver därför fastställas av en veterinär. Överdosering av värktabletter kan leda till förgiftning hos hund.

Symtom: Vid överdos av

  • paracetamol: leverskador, försämrad syretransportering i blodet
  • acetylsalicylsyra: kräkningar, skador i magslemhinnor
  • ibuprofen: skador i magslemhinnor, kräkning, njurskador

Xylitol

Xylitol är farligt för hundar då det sänker blodsockernivån och kan förgifta din hund. Tandkräm, tuggummi, godis och lättprodukter är exempel på produkter som innehållet xylitol. Hur mycket xylitol en hund klarar är individuellt och storleksberoende. Ge därför aldrig din hund något som innehåller xylitol.

Risk för hypoglykemi ses om dosen xylitol överstiger 0,1 g/kg kroppsvikt. Detta motsvarar 2-3 xylitoltuggummin till en hund med 10 kg i kroppsvikt. Ett stort intag anges vara mer än 0,5 g/kg kroppsvikt.

Symtom: Kräkningar, skakningar, slöhet, lågt blodsocker, kramper, medvetslöshet med mera. Kan leda till dödsfall.

Några av de vanligaste växterna i hemmet som kan vara farliga för din hund:

Krukväxter

Giftiga 
Julros
Oleander
Änglatrumpet

Mindre giftiga
Amaryllis
Azalea
Cyklamen
Hortensia
Korallbär

Irriterande växtsaft
Flitiga lisa
Fredskalla
Gullranka
Julstjärna
Prickblad
Rosenkalla

Snittblommor

Giftiga 
Ginst
Liljekonvalj

Mindre giftiga
Amaryllis
Anemon
Hyacint
Iris
Mistel
Påsklilja
Vallmo