Agrias Djurguide - sår- och bitskador på hund

Gå direkt till:

Om din hund skulle få en sårskada eller bitsår är det bra att ha följande hemma:

 • Koksaltslösning för sårtvätt och ögonsköljning
 • Bomull
 • Gasbindor
 • Självhäftande lindor
 • Sterila kompresser
 • Plåsterrullar att låsa bandage med
 • Sax
 • Febertermometer (hundens normala kroppstemperatur är 38,0-39,0 grader)
 • Pincett
 • Klotång

Om din hund fått en sårskada gör du så här:

 • Inspektera såret
 • Ta bort eller spola bort grus och smuts med vatten eller koksaltlösning
 • Vid kraftig blödning, lägg ett bandage med rejält tryck för att stoppa blödningen, annars ett lättare tassbandage
 • Kontakta omgående veterinär för att se om såret behöver sys

Vid vassa föremål gör du så här:

 • Undersök tassen
 • Finns det tecken på glasbitar, småsår eller ömhet i trampdynan
 • Dra ut det främmande föremålet om möjligt
 • Kontakta veterinär

Tänk på

Ett sår ska sys inom åtta timmar.Om såret är djupt och sitter på baksidan av tassen ovan trampdynorna kan stora kärl ha skadats. Även om de flesta skärsår läker utan att man syr, bör ett skärsår sys för en snabb och okomplicerad läkning.

Undvik att tejpa ett skärsår. Det är då stor risk att såret spricker upp.

Förvärra inte skadan genom att tvätta rent såret med vätskor som till exempel Jodopax och därefter sätta på en salva. Starka medel och sårsalvor förstör cellerna i såret så att de också måste stötas bort innan en läkning kan ske. Resultatet blir en inflammation med var i såret.

Det kan finnas risk för senskada om såret uppstått mellan tårna eller på baksidan ovan den stora trampdynan. Har senan skurits av pekar en eller flera tår i ”vädret”.

Se till att hunden inte slickar på såret.

Om din hund blivit biten gör du så här:

 • Inspektera huden och leta efter bitsår eller hål efter bett.
 • Klipp rent pälsen runt såret.
 • Tvätta med vatten eller koksaltlösning.
 • Kontakta veterinär.

Tänk på

Har din hund varit i slagsmål bör du kontrollera den noggrant. Ett bitsår ska alltid undersökas av en veterinär, även om såret till en början ser ganska oskyldigt ut. Oftast blir bitsår infekterade med risk för inflammation och varbildning.

 

 1. Tvätta eventuellt sår och lägg en steril kompress närmast såret. Lägg bomullssträngar mellan tårna. Viktigt för att undvika hudirritation!
 2. Lägg bomull runt hela tassen upp till strax under hand- respektive hasleden
 3. Linda några varv gasbinda fram och tillbaka på ovan- och undersidan av tassen längs med hela benet. 

 4. Linda gasbindan korsvis runt tassen enligt bilderna.
 5. Fäst gasbindan med ett par varv plåsterbinda på några ställen.

Trä en plastpåse runt bandaget vid fuktigt väder.

Om din hund blivit biten av en orm gör du så här:

 • Håll hunden i stillhet, speciellt om bettet tagit i tassar eller ben
 • Uppsök veterinär utan dröjsmål
 • Kortison har liten eller ingen effekt men kan ges om man har långt till veterinär

Tänk på

Symptom på att hunden blivit biten är att hunden blir trött och helst vill ligga ned. Efter någon timme svullnar den bitna kroppsdelen. De flesta tror att bett som tagit i läppar och nos är de farligast i tron om att svullnaden ska täppa till luftvägarna. Så är det inte. Trots att de flesta hundar blir bitna i nosen, är det de som får bettet i tassen som oftast blir mest påverkade.

Det kan dröja innan hunden visar symptom, men vid förgiftning är tidig behandling oerhört betydelsefull. Därför ska du åka in till veterinär även om hunden verkar vara opåverkad till att börja med.

Om hunden blir stucken av ett bi eller en geting är det oftast ingen fara och det är väldigt sällsynt att en hund blir stucken i munnen. Ibland kan man se en liten svullnad vid insektsbettet. Efter bistick sitter oftast gadden kvar, denna bör tas bort om möjligt. I övrigt är det ingen fara och du behöver inte vidta några åtgärder.

Om däremot hunden råkar ut för en svärm av till exempel jordgetingar bör du kontakta veterinär.

Knottbett är inte farligt för hunden men kan såklart vara besvärligt liksom för oss människor. Skydda gärna speciellt korthåriga och tunnhåriga hundar mot knottangrepp.