Hundens öron

Hundens nos och öron tycks ha svårt att koppla av eller har åtminstone väldigt lätt att bli aktiverade - de är i stort sett ständigt i tjänst. En sovande hund väcks mycket lätt av doften från en korvskiva. På samma sätt kan man observera hur den till synes djupt sovande hundens öron hela tiden analyserar omgivningen. Öronen spetsas och hunden är snabbt på benen om ett läte inneburit fara eller stark attraktion.

Hundens förmåga att lokalisera en ljudkälla har visat sig vara mycket stor. Hundens ytteröron är rörliga, oberoende av varandra. Det ger dem en god förmåga att fånga in ljudvågor. När hunden har reagerat på ett ljud riktar den in öronen så att de nås av samma styrka. Hunden orienterar sig då automatiskt med nosen och ögonen mot ljudkällan och man kan tydligt se på hunden hur den fixerar omgivningen för att bli varse orsaken till lätet med fler sinnen.

Lägger huvudet på sned

Om hunden inte lyckas få syn på källan till ljudet och om dess nyfikenhet och jaktlust är väckt börjar hunden ofta lägga huvudet på sned i olika vinklar åt ena eller andra sidan för att få ytterligare information om läget. Med detta förfaringssätt kan hunden bestämma både riktning och till viss del avståndet till ljudet.

En närbelägen ljudkälla kan på detta sätt pejlas in med stor exakthet. Vargar, hundar och rävar begagnar sig av denna teknik då de fångar smågnagare i undervegetationen eller under snön. 

Många varianter på öron

Vargens upprättstående öron, som erbjuder en vidöppen ingång för ljudet, har under domesticeringen och avelsarbetet förändrat karaktär hos många raser. De finns varianter allt ifrån jämthundens ursprungligt upprättstående till de tungt hängande öronen hos en basset hound.

Det förefaller självklart att de hundar som har ytteröron som lock för hörselgången skulle ha sämre förmåga att både höra och lokalisera ljudkällor. Märkligt nog har man inte kunnat påvisa någon skillnad i hörselsinnets känslighet mellan raser med olika typer av öron!

Studerar man utseendet på hundar med olika arbetssätt framgår att de drivande och med nosen markbunda hundarna är utrustade med hängöron och att de raser som mer förlitar sig på alla sinnen i sitt arbete har ståndöron, t.ex. älghundar. 

Resa med hund

Ska hunden följa med på semestern eller stanna kvar hos en hundvakt?
Läs mer

Hundens öron

Håll koll på hundens öron genom att titta och lukta på dem.
Läs mer

Välj rätt hund

Vilken ras passar bäst för dig och din familj?
Läs mer

Skällande vakthund

Vad ska man göra om hunden skäller och vaktar för mycket?
Läs mer

Gillar? 0 röster, ej betygssatt 0 av 0 gillade, NaN i betyg