Pressfrågor

Är du journalist eller representerar media, vänligen kontakta:

Anna Linder, landschef

044 706 5982

anna.linder@agria.fi


Pressbilder och logotyper

Här hittar du Agria Eläinvakuutus pressbilder och logotyper:

Pressbilder & logotyper


Statistik

Statistik över djurens liv och hälsa framtagen av Agria:

Statistik


Agrias forskningsfond

Agria avsätter en del av premieintäkten till veterinärmedicinsk forskning. På så sätt hjälper vi till att utveckla veterinärvården och förbättra djurs liv på andra sätt.

Agrias forskningsfond stödjer även finska forskare