Vi ställer miljökrav på 
våra leverantörer och ska minska våra koldioxidutsläpp

Som en del i arbetet för en bättre miljö har vi miljömål som vi jobbar mot. Vi ska till exempel minska våra koldioxidutsläpp vid tjänsteresor och vi ställer miljökrav på våra leverantörer. Vi ska även minska mängden papper som vi skickar ut. Därför satsar vi nu stort på att du som kund ska kunna ta del av försäkringsvillkoren elektroniskt här på vår webbplats och när du är inloggad kan du göra en skadeanmälan och se ditt försäkringsbrev. Förutom att det är bättre för vår miljö blir det dessutom enklare för dig som kund.

Vi har en miljöpolicy som håller oss på rätt kurs och förutom att följa gällande lagar och regler åtar vi oss genom den att ständigt förbättra vårt miljöarbete och att arbeta förebyggande. Som ett bevis på vårt miljöarbete är vi ISO-certifierade. Det innebär att ett oberoende revisionsföretag säkerställt att det vi säger att vi gör också stämmer överens med verkligheten.

Vi vill gärna att du som kund hjälper oss i vårt arbete för en bättre miljö! Har du förslag på vad vi, eller andra djurägare, kan göra för att förbättra miljön, tar vi tacksamt emot dem!