Agria Flock

Foto: Pillan Klebo

Agria Flock är vår förmånligaste försäkring för dig som har 10 eller fler hundar. Försäkringen är ett bra alternativ för dig som inte vill ha individuella försäkringar på alla dina hundar och samtidigt vill hålla nere kostnaderna.

  • Ersätter kostnader för undersökning, behandling och vård om hundarna blir sjuka eller skadade.
  • Har en självrisk på 300 euro för varje hund och 25 % i rörlig självrisk.
  • Självriskperioden är 125 dagar.

Försäkringsbelopp

  • 9 000 €
  • 12 000€

Försäkringsbeloppet är det högsta ersättning du kan få per försäkringsperiod och beloppet är gemensamt för alla flockförsäkrade hundarna.

Självrisk

  • Fast självrisk: 300 €
  • Rörlig självrisk: 25 %
  • Självriskperiod: 125 dagar

Tilläggsförsäkringar till Agria Flock

Är du intresserad av Agria Flock?

Kontakta ditt närmaste ombud, eller fyll i kontakformulär så kontaktar vi dig!