• Ersätter kostnader för undersökning, behandling och vård om hundarna blir sjuka eller skadade
  • Har en självrisk på 300 euro för varje hund och 25 % i rörlig självrisk
  • Självriskperioden är 125 dagar

Försäkringsbelopp

  • 9 000 €
  • 12 000€

Försäkringsbeloppet är det högsta ersättning du kan få per försäkringsperiod och beloppet är gemensamt för alla flockförsäkrade hundarna.

Självrisk

  • Fast självrisk: 300 €
  • Rörlig självrisk: 25 %
  • Självriskperiod: 125 dagar

Tilläggsförsäkringar till Agria Flock

Är du intresserad av Agria Flock?

Kontakta ditt närmaste ombud, eller fyll i kontakformulär så kontaktar vi dig!