Frågor och svar om hundförsäkring

Olika försäkringar har olika syften och skillnaden ligger i vad du vill försäkra dig mot.

 • Agria Veterinärvård ersätter kostnader som kan uppstå om din hund behöver undersökas och behandlas av en veterinär till följd av sjukdomar eller olycksfall
 • Agra Liv ger ersättning om din hund dör på grund av sjukdom eller skada
 • Agria Avelsförsäkringar ger extratrygghet till dig som är uppfödare 

Läs om våra försäkringar här

När du köper en försäkring kan det även finnas möjlighet att köpa vissa tilläggsförsäkringar, som ger dig ett extra skydd mot något som du efterfrågar, till exempel skydd mot rehabiliteringskostnader.

Slutligen skiljer försäkringarna sig åt i hur mycket de ersätter och hur mycket du behöver betala i självrisk och premie. Till dig som funderar på att köpa en försäkring råder vi dig till att se över just ditt behov och de faktorer som är viktiga för dig.

Du kan göra ändringar på din försäkring när som helst under försäkringsperioden. Du kan bland annat:

 • Växla mellan olika självrisker
 • Lägga till eller ta bort försäkringar
 • Ändra faktureringsintervallen (år, halvår, kvartal)

Om du vill ändra på din försäkring, kontaka vår kundtjänst.

Priset för en hundförsäkring bygger på många faktorer, som:

 • var du bor
 • hundens kön
 • hundens ras

 

Vi har även en del olika rabatter som påverkar priset, som medlemsrabatten för Finska Kennelklubbens medlemmar. Vissa rabatter gäller endast under första försäkringsåret, som valprabatten. 

För hundar som försäkras efter sju års ålder tillkommer ett seniortillägg.

Ibland behövs ett veterinärintyg för att teckna eller ändra försäkringen. Tänk på att veterinärintyget inte får vara äldre än 30 dagar när du tecknar eller ändrar din försäkring.

Vi kan behöva ett veterinärintyg bland annat om:

 • Du tecknar Agria Avel Veterinärvård för en tik som är 6 år eller äldre
 • Du tecknar en Dolda Fel -försäkring
 • Hunden har ett livförsäkringsbelopp som är högre än 2 000 €
 • Hunden är importerad från ett land utanför Norden, inom de senaste fyra månaderna

Vänligen använd Agrias eller Finska Kennelklubbens veterinärintyg för valpbesiktning, eller ett intyg som är lika omfattande:

Vi behöver alltid en hälsodeklaration när du tecknar en försäkring. En hälsodeklaration består av frågor om hundens tidigare och nuvarande eventuella skador eller sjukdomar. Du kan lämna hälsodeklaration muntligt eller skriftligt. Hunden bör vara närvarande när du lämnar hälsodeklarationen. När du tecknar en försäkring på webben fyller du i hälsodeklarationen i steg 2.

Försäkringsbeloppet i Agria Liv och Agria Användbarhet försäkringar bestäms av hundens marknadsvärde. Med marknadsvärde menas vad det skulle kosta att köpa en likvärdig hund. Livförsäkringen kan höjas om din hund exempelvis har fått utställnings- eller jaktmeriter och beloppet bestäms bland annat av Finska Kennelklubbens värderingslistor. Du kan ansöka om höjning av livförsäkringen innan din hund har fyllt sex år (för vissa raser fyra år). För att ansöka om höjning av livförsäkringen, kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig.

Ja, eftersom många sjukdomar och skador kommer med stigande ålder. 

Hos Agria har din hund samma försäkringsbelopp oavsett ålder. Du väljer ett försäkringsbelopp på 3 000 eller 6 000 euro per år. Detta belopp förnyas varje försäkringsår, hela hundens liv.

Observera, att vi ersätter inte sjukdomar elle skador som har börjat eller visat symtom innan försäkringen tecknades eller under karenstiden.

Ja. Dolda fel -skydd ingår när du tecknar Agria Veterinärvårdförsäkring för en valp före fyra månaders ålder och om villkoren om dolda fel uppfylls, läs mer i villkor.

Om hunden inte är försäkrad före fyra månaders ålder får försäkringen 12 månaders karens från nyteckningsdatum.

Agria Ansvar ersätter om din hund orsakar sak- eller personskador till utomstående. Agria Avel kan tecknas som tillägg till Agria Veterinärvård och Agria Liv.

Endast du som är försäkringstagare kan sköta ditt djurs försäkringsärenden. Om du vill att en familjemedlem eller en annan person kan anmäla skada eller få information om försäkringen, behöver vi en skriftlig fullmakt. Du kan mejla fullmakten till oss på asiakaspalvelu@agria.fi.

Fullmakt (pdf)

Agria Avel Liv är en gratis livförsäkring som du kan teckna när du registrerar din valpkull till Finska Kennelklubben. Du kan teckna försäkringen vid registreringen i OmaKoira. Vi skickar inte ut något försäkringsbrev eller försäkringsnummer.

Agria Valp Liv gäller från 5 veckors ålder fram till leverans, dock max. till 12 veckors ålder. Försäkringen ersätter om valpen måste avlivas eller den dör på grund av en ersättningsbar sjukdom eller skada. Ersättningsbeloppet är 600 € per valp.

Skadeanmälan skickas via e-post till vahinkoilmoitus@agria.fi.

Skadeanmälan ska innehålla:

 • En beskrivning av det som har hänt
 • Patologens resultat
 • Ditt namn och personnummer
 • Kontonummer för ersättning