Är du missnöjd med kontakten med oss kan du lämna ett klagomål. Det kan gälla allt från det första bemötandet till avslutandet av din försäkring. Du kan lämna ett klagomål skriftligt eller via telefon.

Vill du lämna ett klagomål?

Ring vår kundtjänst
029 1701 080

Eller skicka ditt klagomål till:

asiakaspalvelu@agria.fi

eller

Agria Eläinvakuutus
PL 7320, 00002 Helsingfors

Missnöjd med ett beslut i ditt skadeärende?

Läs mer om hur du går till väga här