1. Vänd dig till din skadereglerare

Missförstånd och oklarheter kan uppstå vid en skada. Om du inte är nöjd med ett beslut i ditt skadeärende, vänder du dig i första hand till den skadereglerare som tagit hand om ditt ärende.

Är du osäker på vem din skadereglerare är så kan du hitta information om det i brevet du har fått i samband med skaderegleringen. Du kan även ringa oss på 029 1701 080 så hjälper vi dig.

2. Omprövning

Är du inte nöjd med ett beslut i ditt skadeärende kan du begära att Agria omprövar ditt ärende. Vi vill då ha din omprövning skriftligen. Det är viktigt att du själv så utförligt som möjligt skriver ner varför du anser att beslutet är felaktigt och att du skickar med all information du har i ärendet.

Vi behöver uppgifter om:

  • Försäkringsnummer eller skadenummer.
  • Vilket beslut du vill att vi omprövar.
  • Information om varför du anser att beslutet är felaktigt.
  • Eventuell ny information och andra kompletteringar.

Gäller kompletteringarna tillägg, förtydliganden eller ändringar i journal behöver du skicka med journalen tillsammans med din omprövning.

3. Vänd dig till Försäkrings- och finansrådgivning (FINE) 

Om du känner dig fortfarande missnöjd och tycker att ärendet är inte löst, kan du kontakta Försäkrings- och finansrådgivningen. 

Mer information och kontaktblanketter hittar du här

4. Vänd dig till Konsumenttvistenämnden

Du kan även vända dig till Konsumenttvistenämnden.

Mer information om Konsumenttvistenämnden och försäkringar hittar du här  och blanketten för kalgomål hittar du här.