Agrias rasprofiler Agria Breed Profiles innehåller skadestatistik från åren 2011-2016 från hundar som är försäkrade hos Agria Djurförsäkring i Sverige. Skadestatistiken innehåller information om de vanligaste sjukdomar, skador och dödsorsaker hos fler än 180 hundraser. 

Rasprofilerna är riktade främst till rasklubbar som stöd för ansvarsfull hundavel. Rasprofilernas viktigaste syfte är att främja hundarnas hälsa genom att identifiera sjukdomar, skador och dödsorsaker inom rasen. Rasklubbarna kan använda statistiken i avelsval samt i skapandet av program för motverkande av ärftliga fel och sjukdomar (PEVISA).

Orsaker till veterinärbesök och dödsfall bland våra hundar varierar stort bland olika hundraser. En del hundraser har ärftliga sjukdomar som kan förkorta hundarnas liv, som cancer eller hjärtproblem. Vissa hundar är mer olycksdrabbade på grund av deras livsstil och användning, exempelvis jakthundar.

Den dödliga trafiken

Många jakthundsraser som drever, vorsteh och jämthund drabbas ofta av trafikdöden, men också av dödliga skador som är orsakade i naturen av vildsvin och andra vilda djur. Den tyska jaktterriern har i stort samma skadebild, men de löper också en betydligt större risk att försvinna eller springa bort. En påtaglig risk att bli påkörd av bilar eller tåg har även border collie, chihuahua och jack russell terrier.

Det enklaste sättet att förebygga trafikolyckor är att hålla hunden kopplad alltid när man rör sig i närheten av bilar. När det blir mörkt är det även viktigt att använda reflex.

Agrias landschef Anna Linder påminner om hur viktigt det är att hålla hunden kopplad: ”Hundar är ändå djur som reagerar enligt sina instinkter och en lös hund kan exempelvis springa efter en hare eller annat djur eller bli rädd och plötsligt springa bort.”

Problem i rörelseapparaten

Att problem i rörelseapparaten ska behöva vara en dödsorsak kan verka överdriven, men tyvärr är det en av de vanligaste orsakerna till avlivning av hund hos vanliga raser som labrador retriever, schäfer, tax och border collie.

Rörelseapparatens problem och ledsjukdomar kan i allvarliga fall orsaka mycket smärta och försämra hundens livskvalitet avsevärt. Behandlingsmetoder varierar beroende på åkomman och kan exempelvis vara operation, medicinbehandling eller fysioterapi – eller en kombination av dessa. Ifall behandlingarna inte hjälper och hundens livskvalitet kan inte underhållas, kan hundägaren, i samråd med veterinären, besluta sig för att avsluta hundens liv.

Tumörer skördar hundliv

Cancer har blivit mer och mer vanligt hos hundar, såsom hos människor. Även fast cancer hos hund kan ofta behandlas och det finns väldigt avancerade behandlingsmetoder, är det många hundar som dör på grund av cancer eller tumör.

Lymfosarkom är den vanligaste typen av cancer och en vanlig dödsorsak hos bland andra golden retriever och berner sennen. Rhodesian ridgeback är en ras som ofta drabbas av tumörer i skelett, luftvägar och blodkärl.

Vanligaste hundraser

Mest föreskommande dödsorsak

Blandras

Tumör i juver, skelett, blod

Labrador retriever

Rörelseapparaten, främst armbågar

Chihuahua

Skada i huden, påkörd av bil

Golden retriever

Tumörer i blod/kärl, lever, mage, tarm, hud, skelett

Schäfer

Rörelseapparaten disk, kota, höftleder

Jack Russell Terrier

Tumör i mage/tarm, juver

Tax

Rörelseapparaten, disk, kota, rygg

Jämthund

Påkörd av fordon

Border collie

Rörelseapparaten: disk/kota, osteokondros, höftleder

Cavalier King Charles Spaniel

Hjärtproblem: hjärtsvikt, blåsljud