För att diagnostisera demodex tas flera, ganska djupa, skrapprover vilket innebär att veterinären med hjälp av en skalpell skrapar upp små skrubbsår på olika ställen i hundens hud. I mikroskop kan veterinären sedan se parasiterna som små cigarrformade kryp.

Defekt i immunförsvaret

Alla hundar har demodexkvalster i sin normalflora men vid provtagningar på en frisk hund är det näst intill omöjligt att hitta kvalstren genom skrapprov. Kvalstren orsakar nämligen bara problem på hundar vars immunförsvar inte har förmågan att hindra dem från att föröka sig.

Pälsen runt områdena faller av helt eller delvis och orsakar de karaktäristiska hårlösa fläckarna som demodex innebär. Kvalstren gör att hårsäckarna, och områdena runt dem, blir irriterade och inflammerade vilket kan leda till besvärliga bakterieinfektioner och klåda.

Juvenil demodex

Det finns två olika typer av demodex – juvenil och adult. Den vanligaste formen är juvenil som visar sig före ett och halvt års ålder. Allra vanligast är att de första symtomen kommer mellan sex och nio månaders ålder. Ett nedsatt immunförsvar kan öka risken för demodex men det finns också genetiska faktorer som påverkar.

Shar pei, mops, dvärgpinscher, staffordshire bullterrier och american staffordshire terrier hör till de raser vars immunförsvar har en sämre förmåga att hindra demodexkvalstren från att försöka sig.

Hundar med demodex mår bra av att bada i ett bakteriedödande schampo.

Lokal och generell form

Även inom den juvenila formen av demodex finns två varianter, lokal eller generell. Om hunden har färre än fem små hårlösa fläckar kallas den lokal. Har hunden fler fläckar, eller om tassarna är angripna, kallas den för generell.

Demodex kan läka ut av sig själv men den generella varianten kan behöva behandlas eftersom den lätt ger bakterieinfektioner i huden.

Adult demodex

Den andra typen av demodex kallas för adult form. Den brukar inte dyka upp förrän hunden är minst fyra år och då ligger ofta en sjukdom eller medicinering bakom. Om hunden drabbas av demodex i vuxen ålder är det alltså inte bara viktigt att behandla själva demodexen utan att hitta den bakomliggande sjukdomen är minst lika viktigt.

Behandling

De allra flesta hundar med demodex oavsett form mår bra av att bada i ett bakteriedödande schampo eftersom det minskar risken för sekundära hudinfektioner som sjukdomen annars kan orsaka.

Generell eller adult demodex behandlas med medel i spot-on form eller tabletter som tar död på parasiterna. Behandlingen följs också upp med nya skrapprover för att kontrollera att antalet kvalster minskar. Hunden blir friskförklarad när man vid två skrapprov med en månads mellanrum inte funnit några demodex-kvalster. Demodex smittar normalt inte hundar emellan.

Så gäller försäkringen

Om en hund är yngre än tre år när den får diagnosen demodex räknas det som ett dolt fel. En del uppfödare har dock en försäkring som ersätter för dolda fel.

Om hunden är äldre än tre år när sjukdomen debuterar anses demodex inte vara ett dolt fel (uppfödaransvar) och då är det hundens egna veterinärvårdsförsäkring som gäller under förutsättning att de allmänna villkoren är uppfyllda.