Dra ut eller rotfylla

Frakturerade tänder är en vanlig anledning till att besöka veterinären. En tand kan fraktureras på olika sätt. Komplicerade frakturer betyder att den går hela vägen in till pulpan och sådana måste alltid behandlas eftersom bakterier annars kan kommer in i pulpan. Behandlingen består av att tanden tas bort eller rotfylls.

Incisiverna (framtänderna) använder hunden för finmotoriska saker som t.ex. att klia sig och de tänderna dras oftast ut om de fraktureras. 

Canintänder och molarer är tuggtänder och viktigare för hunden så det är värt att försöka rädda dem genom rotfyllning. Ytterligare en anledning till att rotfyllning av hörn/kanintänder rekommenderas är att det på en stor hund finns risk att ”hålet” inte läker på ett bra sätt om man drar ut tanden. Och på en liten hund finns faktiskt risken att käken går av eftersom man måste ta i så mycket för att få loss tanden.

Bettfel och mjölktänder

Många tror att bettfel ”bara” är ett skönhetsfel men det kan faktiskt orsaka mycket lidande för en hund om en tand växer snett in läppen, tandköttet, munhålan etc. 

Därför ska du till exempel alltid vara observant på kvarsittande mjölktänder som kan bidra till att tänder växer snett eller trycks åt fel håll.

En annan sak som hundägare bör känna till om mjölktänder är att ifall de fraktureras ska de dras ut eftersom de annars utgör de en kanal för bakterier att ta sig in till permanenta tänder som ligger inne i käken och är på väg att utvecklas. Det kan ge både emaljeffekter och missbildade permanenta tänder.

Förebygg tandproblem

Börja borsta tänderna på din hund - men vänta med märgbenet något år

En ung hund som nyligen bytt ut sina 28 mjölktänder till 42 permanenta har skörare tänder än en fullvuxen eftersom pulpan då utgör en större del av tanden. Det är därför inte rekommenderat att ge hundar under två år märgben.

Däremot rekommenderas tandborstning som en bra form av ”tandrens”. Du kan använda lite speciell hundtandkräm med smak för att hunden ska lära sig tycka om tandborstning men ur rengöringssynpunkt är det borströrelserna som är viktiga.