Rävskabb orsakas av Sarcoptes scabiei, ett litet (0,2mm i diameter) runt skabbdjur som lever i överhuden. Rävskabb drabbar i stort sätt bara hunddjur (räv, hund, varg).

Sprids via direktkontakt

Skabbdjuret sprids vid direktkontakt med ett smittat djur, men kan också smitta om en hund rullar sig där en skabbräv eller smittad hund legat. Det tar ca 3-4 veckor innan tydliga symtom ses.

Rävskabb orsakar kraftig klåda, vilket så småningom ger håravfall, sårskorpor och sekundära bakterieinfektioner, men det finns individer som knappt får några symtom alls utan blir så kallade symtomfria smittbärare.

Skrapprov eller blodprov

Skrapprov, där veterinären skrapar på huden på det kliande stället och tittar på materialet i mikroskop, är det snabbaste sättet att få en diagnos. Tyvärr är det inte helt lätt att hitta skabbdjuren på ett skrapprov. Det andra alternativet är att skicka ett blodprov till ett specialiserat laboratorium där man letar efter antikroppar mot rävskabb.

Behandling

Det är viktigt att behandla alla hundar i hushållet och alla hundar som är i direktkontakt med det smittade djuret. Kom ihåg att en del hundar inte får så kraftiga symtom utan kan bära på smittan och återinfektera en behandlad hund så snart medicinerna slutar verka.

Det finns idag flera olika sätta att behandla rävskabb. Alla är receptbelagda. Den vanligaste behandlingsmetoden är med droppar som droppas på huden bak i nacken. Man behöver normalt sett inte sanera miljön under behandlingen men det är klokt att tvätta liggunderlag en gång per vecka under behandlingsperioden.