Ökad törst och urinering, smärta i buken och nedsatt aptit kan vara tecken på livmoderinflammation. 

Livmoderinflammation är en allvarlig sjukdom som alltid måste behandlas. Sjukdomen kan ha ett mycket snabbt förlopp. Men den kan också ha en långsammare, gradvis utveckling över flera löpcykler med tilltagande symtom.

Symtom på livmoderinflamation

Hos de flesta tikar som drabbas märker man ett nedsatt allmäntillstånd, ökad törst och urinering, smärta i buken samt nedsatt aptit. Blodiga, variga och illaluktande flytningar från vulva kan också höra till sjukdomsbilden. Men för att flytningarna ska synas måste livmoderhalsen vara öppen.

Behandling av livmoderinflammation

I vissa fall kan sjukdomen tillfälligt hävas med antibiotikabehandling men den kommer ofta tillbaka och då är det enda alternativet att operera bort livmoder och äggstockar. Operationen kallas för ovariohysterektomi eller kastrering.

Att kastrera sin tik för att hon ska slippa framtida livmoderinflammation kan vara en mycket god gärning. Om tiken dessutom har jobbiga löp och skendräktigheter slipper hon då även dem. Eftersom det är en förebyggande åtgärd ersätts dock kostnaden inte ur försäkringen.