Många av våra julblommor är giftiga för katter eller har irriterande växtsaft. Det är ganska ovanligt att katter blir förgiftade av växter men det förekommer. I värsta fall kan det gå så illa att katten inte överlever. 

Det är framförallt liljeväxter som är farliga och ett särskilt varningstecken ska höjas för släktet Lilium. Både själva växten och vattnet kan orsaka skador. Ett smakprov av en lilja kan ge magbesvär och i värsta fall livshotande njurskador. 

Växter som julstjärna, mistel och järnek kan ställa till problem för katten, till exempel irritera slemhinnor i mag- och tarmkanalen

Julblommor som kan vara farliga för katten:

  • Liljeväxter
  • Julros
  • Hyacint
  • Ginst
  • Julstjärna
  • Mistel
  • Järnek
  • Amaryllis

Symtom på förgiftning

Kontakta veterinär om du ser att kattens allmäntillstånd är nedsatt eller om katten kräks, inte vill äta eller dricka. Det kan vara lugnande att få en första rådgivning av en jouröppen klinik.