För veterinärer

Gå direkt till:

Blanketter för veterinärintyg

Vänligen använd dessa eller andra lika omfattande blanketter för intyg av veterinärundersökning.

liten-valp-i-studio.jpg

En omfattande försäkring för valpen

Agria erbjuder omfattande försäkringar till alla katter och hundar. Du får bästa skyddet när du tecknar försäkring för din valp eller kattunge som är yngre än 4 månader.

Agria Veterinärvård som har tecknats när hunden/katten är yngre än 4 månader och har ett veterinärintyg utan anmärkningar, ersätter vi bland annat:

 • Borttagning av mjölktänder
 • Korrigering av bettfel 
 • Dolda fel 

För mer information, läs våra villkor

Rabatt för veterinärer och klinikpersonal

Agria erbjuder en personalrabatt till alla veterinärer och klinikpersonal. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Klinikdag

Skulle ni vilja ha med Agria på era klinikdagar? Vi kommer gärna och berättar om Agrias försäkringar, verksamhet och villkor.

Klinikpersonalen och kunderna kommer ha möjlighet att köpa försäkringar från oss. Kunderna får en evenemangsrabatt på alla försäkringar som tecknas under klinikdagen och vi erbjuder en medlemsrabatt till alla veterinärer och djurskötare.

Mejla oss på info@agria.fi och skriv när er klinikdag är, så kontaktar vi er så fort vi kan! 

Ombudbesök

Skulle ni vara intresserade av att veta mer om Agria Eläinvakuutus i form av ett ombudbesök? Ett ombudbesök betyder att ett av våra ombud kommer till er klinik vid en tidpunkt som passar er och berättar om våra försäkringar, villkor och verksamhet.

Besöket tar ungefär 30-60 minuter.

Vi erbjuder en personalrabatt till alla veterinärer och djurskötare. Ni får rabatten när ni köper försäkringen från ombudet.

Mejla oss på info@agria.fi och skriv vilken tidpunkt skulle passa er, så kontaktar vi er så fort vi kan! 

Bli vår direktregleringsklinik?

Vill ni kunna erbjuda Agrias direktreglering på er klinik? Fyll i blanketten och skicka den till oss till info@agria.fi eller:

Agria Eläinvakuutus
PL 7320, 00002 Helsinki

Vi kontaktar er så fort vi kan!

När det inte går att direktreglera

Både Agria och djursjukhuset/-kliniken måste ibland säga nej till direktreglering. Orsaker som kan göra att direktreglering inte kan erbjudas är:

 • Tid på dygnet - direktregleringen har öppet vardagar kl 09-16:30
 • Obetald försäkring
 • Veterinärbesiktning, valpens veterinärbesiktning eller försäkringshistorik som rkävs enligt villkoren saknas
 • Vi behöver mer uppgifter (bl.a. exakt startdatum eller behandlingshistorik)
 • Systemfel
 • Ersättning av DT-undersökning kräver alltid förhandsbesked från Agria och att bilderna har uttalats av en diplomat av djurradiologi eller någon med motsvarande utbildning

I de fall direktreglering inte kan erbjudas, kan vi reglera skadan enligt uppgifterna vi fått i samband med direktregleringsansökan. Då kontaktar vi kunden.

När direktregleringstjänsten har stängt, kan kliniken skicka alla uppgifter från besöket direkt till oss. I detta fall behöver kunden inte göra en skadeanmälan själv utan kliniken gör den åt kunden. Kunden betalar besöket som vanligt och eventuella ersättningen betalas till kunden. Skadan regleras när skaderegleringstjänsten har öppet. 

Kejsarsnitt

Agria ersätter kejsarsnitt om villkoren uppfylls och kejsarsnittet är veterinärmedicinskt motiverat.

Agria Veterinärvård och Agria Avel Veterinärvård ersätter förlossningskomplikationer och ett (1) kejsarsnitt för tik från 20 månaders ålder. För kejsarsnitt gäller även att tiken inte förlösts med kejsarsnitt tidigare och att tiken bevisligen inte kan föda själv eller inte kan föda själv efter vedertagen behandling.

För bostonterrier, engelsk och fransk bulldogg samt chihuahua ersätts ett kejsarsnitt om tiken bevisligen har fött en eller flera kullar tidigare och samtliga kullar har fötts utan kejsarsnitt.

När kejsarsnittet ersätts, ersätter vi även behandlingen innan snittet samt behandlingen av eventuella komplikationer. Om vi inter ersätter själva kejsarsnittet så ersätter vi inte heller behandlingar före eller efter snittet.

Ersättning av DT/MR

Ersättning av DT-/MR-undersökning kräver alltid ett förhandsbesked från Agria. Med hjälp av förhandsbegäran kan vi ta reda på om DT- eller MR-undersökning ingår i djurets försäkring redan innan undersökningen utförts.

Försäkringstagaren ska be om förhandsbeskedt skriftligt genom att mejla oss på vahinkoilmoitus@agria.fi. Enda undantaget då vi inte kräver förhandsbesked är i nödlägen, exempelvis trafikolycka. Läs mer i våra villkor: A.7.2 c.

Ett till krav för ersättning av DT-undersökning är att bilderna har uttalats av en diplomat av djurradiologi, eller en person med motsvarande kvalifikationer.

Obduktion

Enligt Agrias villkor måste djuret obduceras om:

 • djuret har dött eller avlivats utan att den bakomliggande sjukdoms- eller skadeorsaken har kunnat fastställas.
 • djuret har dött genom plötslig oförutsedd händelse.
 • djuret är yngre än två år.
 • försäkringens omfattning har höjts det senaste året.
 • djurets livförsäkringsvärde överstiger 3 000 euro.
 • djuret varit försäkrad kortare tid än ett år hos oss.

Vi kan medge undantag om en veterinär bedömer att djurets dödsorsak är uppenbar. I så fall behöver djuret inte obduceras. Kunden måste kontakta oss för en bedömning.

Kostnader för obduktion, transport till obduktion samt kremering, ersätts utöver försäkringsbeloppet med upp till 500 euro, om det är vi som har begärt obduktionen.

Med obduktion menas en av en patolog utförd makroskopisk och mikroskopisk undersökning av det döda djurets kropp.

Vi godkänner inte obduktion som är gjord på ett djur som varit fryst, nedgrävd eller på annat sätt är olämplig att undersöka.