Mitt djur har avlidit och jag vill ha ersättning från försäkringen

Om du har kvitton för veterinärvård eller om du vill ansöka om ditt djurs livförsäkring avslutar vi inte din försäkring innan dina ärenden är klara hos oss. När livförsäkringen betalats ut avslutas försäkringen automatiskt. Har du ingen livförsäkring meddelar du oss att försäkringen ska avslutas när du skickar in dina sista veterinärvårdskvitton.

Mitt djur har gått bort men jag har inga veterinärvårdskvitton eller livskadeanmälan att skicka in

Det enklaste sättet av avsluta försäkringen om du inte vill ansöka om ersättning från försäkringen är att kontakta vår kundtjänst via e-post. För att avsluta din försäkring behöver vi veta ditt försäkringsnummer som du hittar på ditt försäkringsbrev.

Mitt djur har en ny ägare

För att undvika att det blir ett glapp i försäkringen är det enklast om den nya ägaren ringer oss och uppger djurets försäkringsnummer. Då kan vi teckna en försäkring åt den nya ägaren och samtidigt avsluta din försäkring på djuret. Det är viktigt att det inte blir ett glapp i försäkringen eftersom den då kan sluta gälla för vissa skador och sjukdomar.

Jag vill avsluta min försäkring av annan anledning

En djurförsäkring tecknas för ett år i taget även om den förnyas automatiskt utan att du meddelar oss. Du kan avsluta din försäkring när som helst. Kontakta oss om du av någon anledning vill säga upp eller ändra något i din försäkring.

Skicka ett skriftligt uppsägningsbesked som innehåller:

  • Ditt försäkringsnummer
  • Varför du vill säga upp försäkringen

Om du vill säga upp din försäkring, mejla oss på:asiakaspalvelu@agria.fi


OBS! Av dataskyddsskäl måste uppsägningsmejlet skickas från den e-postadressen som du angett när du tecknat försäkringen. Du kan se vilken e-postadress du har angett samt uppdatera den på Mitt Agria.