Tabletter, pasta, spruta, spot-on

Det finns både receptbelagda och receptfria avmaskningsmedel för hund att köpa på apoteket. Vissa tabletter och pasta ska bara ges en gång, andra fler gånger. Om du har svårt att få i hunden medicin via munnen kan ett receptbelagt spot-on-preparat som droppas på huden vara ett alternativ.

Valpar och digivande tik

Tiken bör avmaskas innan parning, under dräktigheten och efter förlossningen. Valparna ska avmaskas från och med 2 veckors ålder med 2 veckors mellanrum tills de är 12 veckor gamla. Fråga gärna om råd hos din veterinär angående när just din tik och valpar bör avmaskas.

Avföringsprov

Är du osäker på om din vuxna hund behöver avmaskas kan du be din veterinär ta prov på hundens avföring. Provet postas till ett labb som analyserar det för att upptäcka mask eller maskägg. Det är viktigt att enbart avmaska mot den sortens mask som hunden har för att minska risken för resistens hos parasiterna. 

Tecken på mask

Ibland kan hunden kräkas upp långa spolmaskar och vid analöppningen kan man i vissa fall se millimeterlånga bandmaskar. Det går dock inte alltid att se masken med blotta ögat. Tecken på att hunden kan ha mask är diarré, avmagring, glanslös päls, kräkningar och hosta.

Dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis)

 

Dvärgbandmask finns inte i Finland, men den är vanlig i bland annat Estland och Centraleuropa och den har upptäckts även i Sverige. dvärbandsmask är mer vanlig hos hunddjur (hund, räv, mårdhund). Även människor kan smittas genom att äta till exempel bär eller svamp som har kontaminerats av ett smittad djurs avföring.

 

Hos människor orsakar dvärgbandmasken bölder i framför allt levern men även i andra organer. Om bölden spricker, kan det i värsta fall leda till döden.

 

När du reser med din hund till exempel till Sverige, måste du avmaska hunden där 1-5 dygn innan din hemresa till Finland. Mer information om att resa med din katt hittar du här