Tyvärr finns det idag ingen bra behandling för tänder som tydligt angripits av FORL utan de måste dras ut. Man bör också röntga kattens mun för att upptäcka begynnande angrepp under tandköttskanten. En katt kan leva ett bra liv utan en enda tand i munnen. Du måste givetvis anpassa kattens utfodring och endast ge mjuk mat.

Det är besvärligt och i många fall omöjligt att kontrollera en katts tänder i vaket tillstånd. Därför måste katten sövas när den ska undersökas och behandlas av veterinären.

Man vet fortfarande inte varför katter drabbas av FORL men forskning pågår. Agria bidrar till forskningen genom Agrias Forskningsfond. 

Tecken på att din katt kan ha drabbats av FORL är:

  • Katten äter sämre eller mindre än vanligt
  • Katten har dålig andedräkt
  • Kattens tandkött är inflammerat och rött närmast tänderna
  • Katten har skadade tänder

FORL ersätts inte av försäkringen

FORL ersätts tyvärr aldrig ur försäkringen. Det beror på att sjukdomen är alldeles för vanligt förekommande och att risken att en katt drabbas är alltför hög. Studier visar att 35-70 procent av alla katter får FORL och om försäkringen skulle ersätta veterinärvården för alla dessa skulle premien bli skyhög.

– Försäkring bygger på att alla är med och delar på varandras kostnader och om FORL skulle ingå i vår kattförsäkring skulle årspremien bli minst dubbelt så hög, förklarar Åsa Schmidt, försäkringsspecialist på Agria.