En katts hjärta består precis som en människas av två kammare och två förmak. Dess uppgift är, förutom att upprätthålla kattens liv, att låta höger sida ta emot syrefattigt blod från kroppen och skicka det till lungorna samt att låta vänster sida ta emot syrerikt blod från lungorna och pumpa ut det i kroppen.

Symtom på HCM

De symtom på HCM som en vanlig kattägare kan se är svimningar, trötthet och förändrad andning så som flåsande med öppen mun och bukandning. Ofta kommer sjukdomen smygande och eftersom katter är bra på att dölja att de mår dåligt söker många kattägare hjälp i ett mycket sent stadie av sjukdomen. Uppfödare kan dock upptäcka sjukdomen tidigare då de ofta tar sina avelsdjur för HCM-scanning.

Vid ett ultraljud av hjärtat tittar man efter en förtjockad hjärtmuskel, förstorat förmak och vätska i hjärtsäcken. Veterinären vill också se hur hjärtat beter sig i avslappningsfasen. Det krävs mycket erfarenhet för att göra ett tillförlitligt ultraljud på katt och därför är kostnaden tyvärr ganska hög.

Ärftlig sjukdom

HCM är en genetisk sjukdom vilket innebär att den nedärvs. Hur nedärvningsmönstret ser ut är dock komplext och varken veterinärer eller forskare vet allt kring det ännu. På senare tid har det även kommit DNA-tester för HCM men de ska endast ses som en vägledning.

Behandling av sjukdomen

Katter av alla raser och åldrar kan drabbas av HCM. Vanligast är sjukdomen dock bland medelålders katter på 3-8 år. Hanar är också mer drabbade än honor.

Tyvärr finns inga mediciner som förebygger  HCM utan behandling sätts ofta in i den akuta fasen och  består då av syrgas, vätskedrivande och  i vissa fall lugnande.

Viktigt att komma ihåg är dock att diagnosen HCM inte behöver betyda världens undergång. En katt utan symtom på att vara sjuk har en medelöverlevnad på 3-5 år efter diagnos och kan leva ett fullgott liv. Och ofta uppnå en helt normal levnadsålder.

Följdsjukdomar till HCM

Risken att drabbas av följdsjukdomar till HCM finns.

Den värsta av dem är ATE (Arteriell Thromboembolism) vilket är detsamma som blodpropp. Blodproppen leder till akut förlamning eller hälta på bakbenen och tyvärr är dessa proppar väldigt svåra att lösa upp. Katten lider oerhört av ATE och får ofta panik när den inte kan röra sig.

I de flesta fallen brukar därför avlivning rekommenderas med undantaget om symtomen är lindriga för då kan man prova att sätta in blodförtunnande medicin.

Avelsrekommendationer

Tills vi vet mer om sjukdomen rekommenderas alla uppfödare att inte använda katter med diagnosticerad HCM i avel.

För alla katter som ska gå i avel rekommenderas en första undersökning vid ett års ålder och därefter årligen upp till tre års ålder. Sen igen vid fem år och vid gränsfall eller om katten har släktingar med HCM igen vid 8 år.