Frågor och svar om kattförsäkring

Olika försäkringar har olika syften. Skillnaden ligger i vad du vill försäkra dig mot.

 • Agria Veterinärvård ersätter kostnader som kan uppstå om din katt behöver undersökas och behandlas av en veterinär till följd av sjukdomar eller olycksfall
 • Agra Liv ger ersättning om din katt dör på grund av sjukdom eller skada
 • Agria Avelsförsäkringar ger extratrygghet till dig som är uppfödare 

Mer om att ha försäkring hos Agria 

Slutligen skiljer försäkringarna sig åt i hur mycket de ersätter och hur mycket du behöver betala i självrisk och premie. Till dig som funderar på att köpa en försäkring råder vi dig till att se över just ditt behov och de faktorer som är viktiga för dig.

 

Du kan göra ändringar på din försäkring när som helst under försäkringsperioden. Du kan bland annat:

 • Växla mellan olika självrisker
 • Lägga till eller ta bort försäkringar
 • Ändra faktureringsintervallen (år, halvår, kvartal)

Om du vill ändra på din försäkring, kontaka vår kundtjänst.

Priset för en kattförsäkring bygger på många faktorer, som:

 • var du bor
 • kattens kön
 • kattens ras
 • kattens ålder 

Vi har även en del olika rabatter som påverkar priset. Vissa rabatter gäller endast under första försäkringsåret, som kattungerabatten. 

För katter som försäkras efter sju års ålder tillkommer ett seniortillägg.

Ibland behövs ett veterinärintyg för att teckna eller ändra försäkringen. Tänk på att veterinärintyget inte får vara äldre än 30 dagar när du tecknar eller ändrar din försäkring.

Vi behöver ett veterinärintyg bland annat om:

 • Du tecknar Agria Avel Veterinärvård för en honkatt som är 6 år eller äldre
 • Du tecknar en Dolda fel -försäkring för hela kullen
 • Katten har ett livförsäkringsbelopp som högre än 1000 euro
 • Katten är importerad från ett land utanför Norden, inom de senaste fyra månaderna

Vänligen använd Agrias veterinärintyg för kattungebesiktning, eller ett intyg som är lika omfattande:

Vi behöver alltid en hälsodeklaration när du tecknar en försäkring. En hälsodeklaration består av frågor om kattens tidigare och nuvarande eventuella skador eller sjukdomar. Du kan lämna hälsodeklaration muntligt eller skriftligt. Katten bör vara närvarande när du lämnar hälsodeklarationen. När du tecknar en försäkring på webben fyller du i hälsodeklarationen i steg 2.

Du kan försäkra din kattunge från och med att den har blivit 6 veckor gammal. Vi rekommenderar Agria Veterinärvård för alla katter. Har du köpt en raskatt kanske du även vill kunna få ersättning för inköpspriset om katten skulle dö eller avlivas. Ska katten gå i avel rekommenderar vi även att du tecknar en tilläggsförsäkring för avel. 

Våra kattförsäkringar

 

Ja, eftersom många sjukdomar och skador kommer med stigande ålder. 

Hos Agria har din katt samma försäkringsbelopp oavsett ålder. Du väljer ett försäkringsbelopp på 3 000 eller 6 000 euro per år. Detta belopp förnyas varje försäkringsår, hela kattens liv.

Observera, att vi ersätter inte sjukdomar elle skador som har börjat eller visat symtom innan försäkringen tecknades eller under karenstiden.

Innekatter är skyddade från trafikskador och kattslagsmål men kan fortfarande drabbas av sjukdomar och skador inomhus. Innekatter kan få problem med bland annat urinvägarna eller skadas om de ramlar ut från ett fönster eller en balkong. De kan även råka svälja ett föremål som fastnar någonstans på vägen och måste opereras bort.

Ja. Dolda fel -skydd ingår när du tecknar Agria Veterinärvårdförsäkring för en kattunge före fyra månaders ålder och om villkoren om dolda fel uppfylls, läs mer i villkor.

Om katten inte är försäkrad före fyra månaders ålder får försäkringen 12 månaders karens från nyteckningsdatum. 

Nej, kattförsäkringen gäller för din katt om den skulle bli sjuk eller skadas.

Endast du som är försäkringstagare kan sköta ditt djurs försäkringsärenden. Om du vill att en familjemedlem eller en annan person kan anmäla skada eller få information om försäkringen, behöver vi en skriftlig fullmakt. Du kan mejla fullmakten till oss på asiakaspalvelu@agria.fi.